Obligatorisk sortering av matavfall

Sortering av matavfall är obligatoriskt sedan 1:a Januari 2024 för alla hushåll och verksamheter. Med matavfall menas ickeflytande köks- och livsmedelsavfall samt flytande matfett.

Matavfallet kan bli en värdefull resurs om det sorteras ut. Sorteringen har även en positiv effekt på våra gemensamma avloppsledningar, detta då fetter bildar avlagringar som till slut orsakar stopp.

Läs gärna mer om hantering av matavfall på Solna komuns hemsida https://www.solna.se/boende–miljo/avfall-och-atervinning/matavfall

Mvh
Styrelsen

Luftcirkulation och “visselljud” i A-porten

Det har kommit frågor om undertryck och visselljud i portarna.

Alla boende bör säkerställa att spaltventilerna (fönsterventilerna) är öppna då luftcirkulationen i lägenheterna inte fungerar som den ska om dom är stängda. Det får till följd att det inte blir varmt i lägenheten eftersom luften inte kan cirkulera runt elementen och sedan vidare runt i rummen som den ska.

Detta gäller speciellt i A-porten men vi ber alla kontrollera och öppna ventilerna. Sannolikt är många stängda och det är därför det uppstår ett visselljud i entredörren till huset då luft sugs in via boendes dörrar i trapphuset istället för via fönsterventilerna.

mvh

Styrelsen

Beslut om höjning av årsavgiften

Beslut om höjning av årsavgiften med 9% from 2024-01-01.

På grund av ökade kostnader för föreningens lån, höjda energikostnader för fjärrvärme och elavgifter behöver vi höja avgiften.

Mvh
Styrelsen

Gemensam Trädgårdskväll

Tisdagen den 29 augusti vid 18.30 samlas vi ute för lite ”småfix” som att fräscha upp trädgårdsmöbler, rensa ogräs, plocka skräp och göra fint runt huset

Vi bjuder på dricka och snacks.

Välkommen!

Styrelsen för Skytten 3

Nya stadgar 2023 publicerade

De nya stadgarna för vår BRF ligger nu publicerade under Om föreningen – Stadgar.

Mvh Styrelsen

Förtydligande angående dörrknackning

Vid dörrknackning – begär legitimation!

För ärenden som styrelsen står bakom så läggs normalt sett ut information i förväg på vår webbsida, samt i trappuppgångar.
Personal/Firmor som styrelsen anlitat, för jobb i lägenheter, bär synlig ID-bricka/legitimation.

Om en okänd person vill komma in hos dig – begär legitimation. Om du är osäker på ifall personen är den han eller hon utger sig för att vara, tacka nej till besöket.

Mvh
Styrelsen

Problem med fläkten i torkrummet

Det är fel på stora fläkten i torkrummet och därför samlas det vatten på golvet. Felet är anmält i början på veckan men det kommer att dröja till början på nästa vecka tills felet är åtgärdat. Vi ber dig därför torka bort vattnet när du har använt torkrummet.

Felet är åtgärdat tisdagen den 23 maj och allt fungerar som det skall nu.

Fasadrenovering hos grannfastighet

Vår grannfastighet på Ankdammsgatan 22 har påbörjat en fasadrenovering. Det är alltså grannhuset som ansluter till vår fastighet i hörnan på vår baksida. Renoveringen kommer att pågå till vecka 46 då ställningarna tas ner. En extern besiktningsman har besiktigat taket, fasaden och andra ytor på vår fastighet. Detta har dokumenterats och fotograferats för att kunna se eventuella skador som kan uppstå vid renoveringen.  Entreprenören har en försäkring som täcker eventuella skador på vår fastighet och mark. 

Renoveringen innebär att gammal puts knackas ner och ny puts läggs. Det för med sig en del oväsen, damm och putsstänk. För att förebygga just damm och stänk skärmas delar av vår fastighet så mycket som möjligt. Arbetet kommer att pågå på dagarna mellan 07.00 och 16.00. Balkongerna kommer att skärmas av och kunna utnyttjas som vanligt. Badrumsfönstren på Skytteholmsskolans sida kommer att skymmas av ställningarna men de kan öppnas som vanligt.  Våra p-platser kommer inte att påverkas av renoveringen utom att en byggställning monteras i ett hörn på Skytteholmsskolans sida. Detta kan innebära att sly och annan växlighet tas bort. Marken kommer att återställas efter att renoveringen är klar. 

Vi har begärt att få en mera detaljerad tidplan för att kunna informera om aktuella åtgärder under renoveringen. 

Har du frågor om renoveringen så här långt, ta kontakt med styrelsen via brfadmin@skytten3.se

Uppdatering gällande IMD (Individuell Mätning och Debitering av el)

Styrelsen har diskuterat IMD som innebär gemensamt ett el-avtal för fastigheten och alla lägenheter. Vi anser att vi under 2023 inte skall gå vidare med projektet utan skjuter fram det till 2024. Beslutet grundar sig på de oroligheter som råder i världen, såsom räntan, inflationen och kriget i Ukraina. Dessa faktorer har en stor inverkan på priset och tillgången på el, vilket kan leda till att kostnadsbilden inte blir förmånligare med ett gemensamt el-avtal. I stället skall vi under 2023 analysera IMD för att vara redo så fort läget förändras positivt.

Ny layout på hemsidan

Vi har fräschat upp hemsidan! Målet var i första hand att mobilanpassa sidan och modernisera den så att den fungerar på andra enheter än datorer (läsplattor, etc). Innehållet är i stort sett oförändrat, med viss justering i en del artiklar vad gäller förtydligande. Om du har några synpunkter, eller hittar några buggar/stavfel, kontakta Andreas som är webbansvarig.