Luftcirkulation och “visselljud” i A-porten

Det har kommit frågor om undertryck och visselljud i portarna.

Alla boende bör säkerställa att spaltventilerna (fönsterventilerna) är öppna då luftcirkulationen i lägenheterna inte fungerar som den ska om dom är stängda. Det får till följd att det inte blir varmt i lägenheten eftersom luften inte kan cirkulera runt elementen och sedan vidare runt i rummen som den ska.

Detta gäller speciellt i A-porten men vi ber alla kontrollera och öppna ventilerna. Sannolikt är många stängda och det är därför det uppstår ett visselljud i entredörren till huset då luft sugs in via boendes dörrar i trapphuset istället för via fönsterventilerna.

mvh

Styrelsen

Nu är det dags för höststädning!

Välkomna att delta söndagen den 29 oktober.

Vi börjar kl. 10.00 och avslutar med korvgrillning och trevlig samvaro.

Vi rensar, krattar och städar. Tänk på att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår inne- och utemiljö! 

Passa även på att kasta saker i containern som kommer att stå uppställd utanför huset.

Mvh
Styrelsen

Beslut om höjning av årsavgiften

Beslut om höjning av årsavgiften med 9% from 2024-01-01.

På grund av ökade kostnader för föreningens lån, höjda energikostnader för fjärrvärme och elavgifter behöver vi höja avgiften.

Mvh
Styrelsen

Planerat avbrott i er fjärrvärmeleverans

Enligt information vi fått tidigare kommer det att vara ett avbrott på fjärrvärmeleveransen för fastigheter omkring oss men inte vår fastighet Nybodagatan 6. Detta var felaktigt och även vi kommer att påverkas av avbrottet.

Detta är den information som gått ut från Norrenergi:

Planerat avbrott i er fjärrvärmeleverans
– värme och varmvatten stängs av
Nu bygger vi ut vårt fjärrvärmenät och behöver därför stänga av värmeleveransen till er fastighet enligt nedan:
Onsdagen den 30 augusti kl. 08:00 – 22:00

Berörda fastigheter är:
– Ankdammsgatan 44 (Dungens förskola)
– Huvudstagatan 2 A (Max), 2 B-D (Solna ungdomscafé och Skytteholms IP)
– Nybodagatan ojämna nummer 5-7, jämna nummer 8 (Skytteholmsskolan) 10-16

Värme och varmvatten levereras inte under den aviserade tiden. Vi jobbar så fort vi kan för att avbrottet ska bli så kort som möjligt. Så snart arbetet är genomfört kommer värmen tillbaka.
För mer information om arbetet, kontakta gärna vår arbetsledare Hans Andersson eller Michael Felczak på telefon 08-475 04 00.


Varma hälsningar
Norrenergi

Arbete i undercentral – varmvatten påverkas

Under förmiddagen på onsdag (30/8) och torsdag (31/8) mellan 09.00-12.00 så kan det bli störningar med varmvatten pga byten och uppgraderingar av styrsystemet.

mvh

Styrelsen

Gemensam Trädgårdskväll

Tisdagen den 29 augusti vid 18.30 samlas vi ute för lite ”småfix” som att fräscha upp trädgårdsmöbler, rensa ogräs, plocka skräp och göra fint runt huset

Vi bjuder på dricka och snacks.

Välkommen!

Styrelsen för Skytten 3

Nya stadgar 2023 publicerade

De nya stadgarna för vår BRF ligger nu publicerade under Om föreningen – Stadgar.

Mvh Styrelsen

Förtydligande angående dörrknackning

Vid dörrknackning – begär legitimation!

För ärenden som styrelsen står bakom så läggs normalt sett ut information i förväg på vår webbsida, samt i trappuppgångar.
Personal/Firmor som styrelsen anlitat, för jobb i lägenheter, bär synlig ID-bricka/legitimation.

Om en okänd person vill komma in hos dig – begär legitimation. Om du är osäker på ifall personen är den han eller hon utger sig för att vara, tacka nej till besöket.

Mvh
Styrelsen

Kallelse till extra årsstämma i Brf Skytten 3

Tid: Onsdag 28 juni kl. 19.00
Plats: Baksidan av huset

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av styrelsens förslag till stadgeändring.
  Huvudorsaken till denna extrastämma är att uppdatera föreningens stadgar så de stämmer överens med ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. För att ändra föreningens stadgar krävs beslut på två efter varandra följande stämmor, varav det första beslutet togs på ordinarie stämma den 25 maj 2023. Stadgeändringen kommer alltså att kunna träda i kraft efter beslut på denna extra stämma.

  Stadgeförslaget i dess helhet bifogades med kallelsen till ordinarie årsstämma.
   
 8. Beslut med anledning av förslag till stadgeändring
 9. Stämman avslutas

Välkommen / Styrelsen Brf Skytten 3

Rikard Ekman, Petter Birgersson, Henrik Larsson, Kim Bäckström & Ann-Sofie Ulin