Årsstämma 2021

Årsstämma hålls tisdagen den 25:e maj klockan 19.00

 1. Årsstämman är en hybridstämma.
  • Medlemmen kan delta fysiskt genom att närvara vid mötet i matsalen på Skytteholmskolan eller
  • Medlemmen kan delta digitalt genom Google Meet.
 2. Årsstämman hålls enligt gällande restriktioner. Deltagarna skall sitta minst en meter från varandra.
 3. Vi kommer inte att servera mat eller dryck.
 4. Kallelse med dagordning delas ut i början på vecka 19.
 5. En medlem kan ge fullmakt till en annan person att företräda medlemmen. Detta gäller både för fysiskt möte och digitalt deltagande. Blankett för fullmakt finns nedan. Fullmakten kan lämnas till styrelsens brevlåda vid tvättstugan. En påskriven, inscannad fullmakt kan mejlas till brfadmin@skytten3.se. Fullmakten skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 23:e maj. Fullmaktstagaren skall vara beredd på att kunna identifiera sig med id-kort eller annan legitimation.
 6. Länk till årsstämman https://meet.google.com/zwi-zfvn-ptz Observera att du kan ansluta dig till det digitala mötet from 18:55 tom  19:05, därefter stängs möjligheten att ansluta digitalt.
 7. Föreningens medlemslista används som röstlängd vid årsstämman.
 8. Årsredovisning 2020 finns att läsa nedan.
 9. Årsstämman beräknas vara ca 40 minuter.
 10. Husmöte kan inte hållas på grund av restriktioner. Frågor till styrelsen kan mejlas till brfadmin@skytten3.se eller lämnas till styrelsens brevlåda vid tvättstugan. Svaren från styrelsen publiceras på hemsidan.

Årsredovisning för 2020: Årsredovisningar och protokoll

Fullmakt årsstämma 2021: Fullmakt-arsstamma-2021.pdf

Träffar: 22

Brickor för öppning av portar och bokning av tvättstuga

Bostadsrättsföreningen kommer att införa ett bricksystem för ytterdörrar och bokning av tvättstuga under maj. Varje lägenhet kommer att få ett antal brickor baserat på antal rum i lägenheten. Dessa brickor är personligt registrerade och medlemmen ansvarar för alla brickor inom hushållet.

En borttappad bricka skall anmälas till styrelsen. Medlemmen betalar då för kostnaden – 200 kr – för en ny bricka.  Det finns möjligheter att köpa extra brickor till en kostnad av 200 kr/st.

Styrelsen kommer att samla in uppgifter om antal brickor från medlemmarna. Det är viktigt att alla lämnar in dessa.

Bokningstavlan för tvättstugan aktiveras när alla hushållen har fått sin bricka.

Vi kommer att lägga upp en FAQ om brickor/passage/bokningstavla på vår hemsida i god tid före starten. Där finns mera information om passagesystemet och hur bokningstavlan fungerar.

Träffar: 15

Utbyggnad av Mälarbanan Huvudsta – Duvbo

Några av våra medlemmar är intresserade av hur utbyggnaden av Mälarbanan vid Huvudsta påverkar oss. Trafikverket ställer ut järnvägsplanen mellan 26 april och 31 maj. Den beskriver i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Planen visar vilken mark som behövs både för själva bygget av järnvägen och när järnvägen är i drift.

I bifogad pdf kan du läsa var granskningshandlingarna är tillgängliga. Trafikverket.pdf

Vår brf kommer inte att bevaka eller informera om bygget. Intresserade medlemmar kan hitta all information på Trafikverkets webbplats,  

Träffar: 9