Ställa upp ytterdörren?

Vi har varit tvungna att ta bort klossarna som skulle vara till hjälp när man vill ställa upp dörren tillfälligt. När man använder klossarna påverkas dörrautomaten – de försöker stänga dörren. Använder man klossen felaktigt leder det till att gångjärnen vrids i sidled och linjerar inte som de skall. Det har uppstått ett stort fel i A-porten. Det kostar mycket pengar att reparera dörren och därför har vi tagit bort klossarna för att inte få mera dyrbara skador.

Styrelsen skall dels reparera dörren i A-porten och dels titta på en ny lösning för dörröppnare eller hur man kan ställa upp dörrarna.

Träffar: 13

Höststädning

Lördagen den 23:e oktober städar, rensar och krattar vi. Vi börjar kl. 10.00 och avslutar med korvgrillning. Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår inne- och utemiljö!

Passa även på att kasta saker i containern som kommer att stå uppställd utanför huset. Tänk på att det inte är tillåtet att slänga el – avfall eller miljöfarligt avfall i containern.

Välkommen att vara med och träffa alla grannarna!

Träffar: 39

Kallt ute och varmt inne

Nu är hösten på väg och det blir kallare ute. Det kan tyckas självklart att man då måste få mera värme inne. Men temperaturväxlingar mellan dag och natt och mellan dagarna gör att det svårare att hålla en jämn temperatur inomhus. Man får då räkna med en viss variation i temperaturen. Detsamma gäller när temperaturen ligger omkring 0 grader. Läs mera om hur vårt värmesystem fungerar och vad du själv kan göra för att få jämn inomhustemperatur på https://www.skytten3.se/boende/minska-energianvandningen/ under rubriken “Värme”

Träffar: 40

Slutarbeten efter projekten

Arbetet med golv/sockel i entréerna har blivit kraftigt försenat. Orsaken är att det inte har gått att hitta exakt samma marmor som vi har. Det har även varit svårt att få hantverkare som kan göra den här typen av arbete och boka dem i närtid. Arbetet skall avslutas senast under sista kvartalet i år.

Träffar: 29