Årsstämma 2022

Brf Skytten 3 håller årsstämma tisdagen den 31 maj klockan 19.00. Lokalen är som vanligt Skytteholmsskolan.

Årsredovisningen för 2021 finner du här:

https://www.skytten3.se/om-foreningen/arsredovisningar-2007-tillsvidare/

Föreningens årsredovisning kan på begäran delas ut i pappersformat till medlem innan årsstämman. Vänligen skicka epost till brfadmin@skytten3.se eller kontakta någon i styrelsen!

Dagordning för stämman har delats ut två veckor före stämman.

Proposition om “Gruppanslutning elmätaravläsning i Skytten 3” har delats ut till alla två veckor före stämman. Stämman har att besluta om propositionen. Bilaga-kallelse-till-arsstamma-I-SKYTTEN-3.pdf

Efter stämman hålls ett husmöte där det finns möjlighet att ta upp allmänna frågor och synpunkter.

Styrelsen för Brf Skytten 3

Träffar: 82

Mellan hägg och syren

Säkra vårtecken är ju vitsippor, blåsippor, sommartid, hägg, maskrosor, körsbärsblommor, gatsopning, cyklarna putsas och pumpas, fågelkvitter, syrener, pollen – och att vår närmaste uteservering ”Nina i Parken” har öppnat!

Träffar: 20