Fimpar, skräp och sopor

Från årsskiftet kan det kosta 800 kronor att slänga cigarettfimpar, tuggummin, godispapper, snus och annat skräp på marken. Undantaget från nedskräpningslagstiftningen har nämligen tagits bort från den 1 januari 2022.

Fimpar står enligt den nationella skräpmätningen 2020 för 62 procent av allt skräp. De kan sprida plaster och gifter, bland annat kadmium, och riskerar göra stor skada i naturen under en lång tid. Sedan tidigare är det enligt miljöbalken förbjudet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Allvarliga brott mot bestämmelsen kan ge fängelse.

Vår bostadsrättsförening sopsorterar! Vi har

  • tre skåp för matavfall
  • sex skåp som är avsedda för hushållsavfall
  • två skåp för tidningsinsamling. Pizzakartonger och förpackningsmaterial räknas inte som tidning eller returpapper!

Var vänlig sortera soporna enligt ovan och lägg dem i rätt skåp! Mera om vår avfallshantering kan du läsa på vår hemsida under rubriken https://www.skytten3.se/gemensamt/sopnedkast-och-hamtdagar/

Vi ser framemot en ren och hälsosam omgivning kring våra entréer och övrig utemiljö!

Träffar: 13

Vägarbeten i vår närhet

Trafikverket börjar med ledningsomläggningar på Ankdammsgatan, på sträckan mellan Framnäsbacken och Nybodagatan. Trafikverket skall lägga om olika typer av ledningar så som vatten-, el- och fiberledningar. Ankdammsgatan stängs för genomfartstrafik och busstrafiken leds om. Gående och cyklister kommer dock alltid fram. När arbetena på Ankdammsgatan är klara fortsätter arbetet med ledningsomläggningar på Nybodagatan och då genomförs både ledningsarbeten som fjärrvärmearbeten på vår gata.

Arbetet pågår helgfria vardagar mellan klockan 07:00–19:00. Om arbete utförs andra tider informerar Trafikverket om det i god tid via portanslag. Dessa arbeten planeras pågå till januari 2023.

Träffar: 15

Du som har motorvärmare/kupévärmare

Använd endast motorvärmaren endast när det behövs. Detta gäller särskilt nu när elpriserna skenar dag för dag. Smarta tips:

Om det är kallare än -15 grader, kan du slå på motorvärmaren 1,5 timmar innan du ska åka iväg. Om temperaturen är runt noll grader räcker det att värma bilen i en timme.

En motorvärmare är en ren förlustaffär om du använder den fel. Kopplar du t.ex. in den på eftermiddagen och låter den sedan stå på till morgonen därpå kommer elkostnaden med stor sannolikhet att överstiga värdet av den minskande bränsleförbrukningen.

Använd helst en motorvärmare som är programmerbar för att kunna anpassa den till olika temperaturer utomhus.

En kupévärmare drar normalt tre gånger mer el än en motorvärmare. Det innebär att den ekonomiska vinst som du eventuellt gör på motorvärmaren snabbt äts upp av kupévärmaren.

Träffar: 52