Andrahandsuthyrning och inneboende

Hyra ut i andra hand

Det är inte tillåtet att hyra ut sin bostad i andra hand utan tillstånd från styrelsen. Tillstånd kan ges under vissa förutsättningar under begränsad tid. Här följer några vanliga frågor kring andrahandsuthyrning.

Vad krävs för att få hyra ut i andra hand?

Den som tillfälligt bor på annat ort för studier, arbete, medicinsk behandling, särskilda familjeförhållanden eller liknande kan få hyra ut sin bostad under högst ett år. Därefter sker en ny prövning.

Vi har köpt ett hus, men vill gärna behålla vår lägenhet och hyra ut det. Är det ok?

Nej, det är inget giltigt skäl. Flyttar du permanent har du inte längre behov av din lägenhet.

Jag har flyttat till en större lägenhet i stan med min nya man, men vill behålla min lilla lägenhet för säkerhets skull. Kan jag hyra ut den i andra hand tills vidare?

Inte tills vidare. Vill man “provsambo” under en tid, max sex månader, kan det vara tillräckliga skäl.

Kan jag ta ut vilken hyra jag vill?

Hyran för bygger på vad lägenheten är värd och vilken avkastning  marknadsvärdet kan ge. Observera att bostadslån som borättshavaren tagit för sin lägenhet inte spelar någon roll i bedömningen av vad som är rimlig hyra.

Måste jag ange vilken hyra jag vill ta ut i ansökan till styrelsen?

Ja, ansökan ska innehålla hyresnivå och fullständiga uppgifter inklusive personnummer på andrahandshyresgästen

Tidsbegränsning och andra villkor
 • Samtycke till andrahandsuthyrning begränsas till en viss tid, högst ett år. Om medlemmen önskar fortsätta uthyrningen skall nytt tillstånd sökas hos styrelsen. Förlängning kan medges högst två gånger med ett år för varje gång.
 • Medlemmen skall
  • hålla styrelsen informerad om sina kontaktuppgifter
  • informera andrahandshyresgästen om gällande ordningsregler
  • se till att det finns en hemförsäkring för lägenheten underuthyrningsperioden
  • kunna uppvisa andrahandshyresavtal för styrelsen
  • ansvara för att månadsavgiften betalas
  • avtala bort dennes besittningsskydd.
  • Om medlemmen bor utomlands skall denne ge en fullmakt till en person som är bosatt i Sverige och lämna kontaktuppgifter om denna till styrelsen.
Andrahandshyresgästens ställning i förhållande till föreningen

Ett medgivande till andrahandsuthyrning innebär inte att något hyresförhållande uppkommer mellan föreningen och andrahandshyresgästen.

Jag har haft min borätt uthyrd i ett år, men kommer att vara borta i ett år till. Kan jag fortsätta ett år till?

Nej, ny ansökan måste lämnas in till styrelsen.

Kan jag byta hyresgäst under den tid jag har tillstånd?

Nej, byter du hyresgäst måste du komma in med en ny ansökan.

Vem ansvarar för lägenheten som jag hyr ut? Den som bor där i andra hand får väl stå för allt?

Du som hyr ut lägenheten är ytterst ansvarig för att andrahandshyresgästen följer lagar, regler och föreningens stadgar.

Kan hyresgästen begära återbetalning av hyran i efterhand om det visar sig att den varit för hög?

Ja, efter prövning i Hyresnämnden om det gäller hyreslägenhet. Om man hyr en bostadsrätt gäller inte hyreslagen utan lagen om uthyrning av egen bostad.

Vad händer om jag hyr ut i andra hand utan tillstånd?

Du riskerar att få hyreslägenheten uppsagd eller nyttjanderätten till borätten förverkad vilket kan leda till tvångsförsäljning av lägenheten

Var i lagen hittar jag reglerna om andrahandsuthyrning?

Reglerna om andrahandsuthyrning finns i 39-40 §§ hyreslagen (12 kap. jordabalken) och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.

Avgift för andrahandsuthyrning

Från och med 30 maj 2018 tar föreningen ut en stadgeenlig avgift för andrahandsuthyrning (§ 6). Avgiftens storlek är 10 % av ett prisbasbelopp (basbelopp fastställs årligen av SCB, var vänlig kontrollera vilket belopp som gäller för året) per år.

Inneboende

Att ha inneboende kräver inte tillstånd från styrelsen – men är endast tillåten under förutsättning att medlemmen fortfarande har kontroll över lägenheten och att den inneboende inte medför men för föreningen eller annan medlem i föreningen så som en granne. Skulle den inneboende orsaka men för föreningen eller för någon annan medlem i föreningen så kan du som medlem krävas på samtycke för att få ha en inneboende i sin lägenhet.

Medlemmen skall alltså fortfarande bo i lägenheten eller använda den. Som innehavare av bostadsrätten har medlemmen fortfarande ansvar för lägenhetens vård och underhåll.

Korttidsuthyrning

Uthyrning via funktioner som tex Airbnb andra liknande appar är att likställa med andrahandsuthyrning. Styrelsen skall godkänna att medlemmen får hyra ut sin lägenhet i andra hand. Alla uthyrningar som inte först godkänts av styrelsen betraktas som olovliga. Denna typ av uthyrning kräver alltså tillstånd från styrelsen. Vill man byta boende med någon annan under tex semester krävs det godkännande av styrelsen även för detta. När du inte bor i lägenheten själv utan någon annan gör det, betraktas detta andrahandsuthyrning även om ingen utbetalning utgår.