Köpare

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där alla bostadsrättshavare är medlemmar och tillsammans ansvarar för fastigheten. Verksamheten styrs av föreningens stadgar, https://www.skytten3.se/om-foreningen/stadgar/

På den årliga ordinarie stämman har alla medlemmar rätt att närvara och rösta om de beslut som ska fattas. Inför stämman kan du lägga fram förslag genom att skriva en motion.

Du som köpare är skyldig att undersöka lägenheten innan du köper, framför allt våtutrymmen och eldragning. Efter köpet är lägenheten ditt ansvar. Föreningen kan inte hjälpa dig om det visar sig efter köpet att något inte är fackmannamässigt utfört.

Medlemskap
När du köper en bostadsrätt i Brf Skytten 3 måste du lösa medlemskap i föreningen. Regler för medlemskapet finns i 3–7 §§ samt8-11 §§ i föreningens stadgar. Medlemskapet måste vara betalt för att överlåtelsen ska registreras. Delat ägande är tillåtet även om alla delägare inte bor i lägenheten. Den som ska bo i lägenheten måste dock äga minst 10%.

Avgifter, överlåtelseavgift, registrering
Pantförskrivning samt överlåtelseavgift regleras i 16 § i föreningens stadgar. Intyg om avnoterad pant ska bifogas. Om du köper en bostadsrätt via mäklare, upprättar denne överlåtelseavtalet. Om du köper direkt från säljaren upprättar denne överlåtelseavtalet.

När alla fullständiga dokument är registrerade skickar Föreningens Ekonomiska förvaltare registrering, medlemsbevis och avier till dig.

Nycklar
Säljaren skall lämna dig dörrnycklar och nyckelbrickor. Om du inte får dessa, kan brf hjälpa till med behövliga kontakter men kostnaden för nycklar och nyckelbrickor skall betalas av säljaren. Köparen ansvarar för att säljaren betalar denna kostnad.

Källar- och matförråd
Säkerställ att säljaren har lämnat dig information om vilka mat- och källarförråd han/hon har hyrt och att dessa är tömda.