Mäklarinformation

Föreningens informationskanal är hemsidan https://www.skytten3.se/. Där finns senaste och aktuella informationen om föreningen. 

Svar på de vanligaste frågorna

Officiellt namn: Brf Skytten 3, Äkta bostadsrättsförening.

Organisationsnummer: 769606–1840

Byggår: 1961

Energideklaration: utförd 2018-02-2 av Lars E Wedholm Konsult AB

Fastighetsförsäkring: Brandkontoret

Fiber: Stockholms Stadsnät. Fiber 200/200 ingår i avgiften. Observera att routern till fiber tillhör bostadsrättsföreningen och kan inte avlägsnas från lägenheten

Markägande: föreningen äger marken.

Månadsavgift: i månadsavgiften ingår gemensam värme och vatten, tvättstuga, 1 förråd, 1 matkällare, basutbud TV från Tele2 och fiber 200/200 från Stockholms Stadsnät. Debiteras månadsvis från föreningens ekonomiska förvaltare.

Parkeringsplatser/Garage: föreningen har parkeringsplatser samt ett fåtal garageplatser för uthyrning. Se P-platser (länk) för info om avgifter. Var vänligt kontakta styrelsen för information om kö.

TV: Tele2. Kostnaden innefattar ett basutbud och ingår i månadsavgiften (63 kr obligatoriskt tillägg). Medlemmen kan välja flera kanaler genom att skriva ett eget avtal med Tele2.

Uppvärmning: fjärrvärme

Vatten och värme: kostnad för gemensamt vatten och fjärrvärme ingår i årsavgiften.

Brf Skytten 3 bildades år 2001 och omfattar en fastighet med tre portar.  Föreningen har 46 bostadsrätts lägenheter och en hyreslägenhet i storlekar från 1 rum med kokvrå till 6 rum och kök. Föreningen har även 4 kommersiella lokaler på bottenvåningen. 

Avdragsgilla kapitaltillskott har inte lämnats under innehavstiden.

Avgiftshöjning – var vänlig kontakta styrelsen.

Barnvagnsförvaring: föreningen har inte speciella rum eller platser för barnvagnar.

Cykelrum/cykelställ: cykelrummet finns i källaren. Det finns ett antal cykelställ utanför fastigheten.

El: säljaren ska säga upp sitt abonnemang och köparen ska teckna ett nytt abonnemang i samband med försäljning/köp.

Förråd: Det finns ett antal förråd och matkällarförråd som hyrs ut till medlemmar. Det är viktigt att säljaren vid försäljning uppger vilka förråd han/hon har hyrt och var dessa finns.

Gemensamma utrymmen: tvättstuga, cykelförråd, förråd

Grovsopor: föreningen har inget grovsoprum. 

Juridisk person: godkänns inte.

Kontaktuppgifter till styrelsen: brfadmin@skytten3.se

Lägenhetsnummer: lägenhetsnumret skall skrivas in i köpeavtalet. 

Lån: var vänlig kontakta styrelsen.


Medlemsansökan: skall postas till föreningens ekonomiska förvaltare. Kontaktuppgifter finns här (länk).

Mäklare/visning: Entrédörrar får inte ställas upp utan uppsikt.  Föreningen önskar att mäklare använder sig av anslagslister i varje entré för sin information.  Information får sättas upp samma dag som visning, men får inte lämnas kvar tills nästa visning. Sträcker sig visningen över flera dagar skall informationsbladet tas ner efter varje visning och sättas upp igen inför nästa. Om mäklaren sätter upp informationsblad på fönster eller dörrar, är det viktigt att mäklaren tar bort tejprester och andra märken efter att visningen har avslutats. Om detta inte sker kommer föreningen att faktura mäklaren en städavgift på 500 kr inkl. moms.

Nycklar: Säljaren har en skyldighet att lämna alla dörrnycklar och brickor. Om köparen inte får dessa kan brf hjälpa till med behövliga kontakter men kostnaden för nycklar och nyckelbrickor betalas av säljaren. Ansvaret för att säljaren betalar denna kostnad ligger hos köparen.

Renoveringar, kommande: var vänlig kontakta styrelsen.
Inga kommande större renoveringar, mindre underhåll utförs kontinuerligt.

Sopsortering: föreningen sorterar sopor i tre kategorier, hushållsavfall, matavfall och returpapper.

Stammar: föreningen renoverade under 2009 alla badrums-/köksstammar genom s.k. relining då man bildar en ny rörkonstruktion i avloppet. Leverantören var Proline AB. Plan för regelbundna genomspolningar finns i Underhållsplanen. 

Städdagar: föreningen genomför två gemensamma städdagar per år, vår och höst. Boende uppmuntras att delta. 

Takrenovering: under 2010 tätades alla genomförningar via råspont, övergångar eternitplattor/kopparplåt samt lagning/tätning eternitplattor. Koppartaket har setts över och alla kopparfalsar har renoverats/svetsats.

Trappor/ingångar/hissar/källare: målades om 2021.

Tvättstuga: två tvättmaskiner, ett torkrum, ett torkskåp och en torktumlare.

Underhåll och reparationer: historik på hemsidan under https://www.skytten3.se/om-foreningen/historik/

Överlåtelseavtal: hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare.