Mäklarinformation

Officiellt namn
Brf Skytten 3

Organisationsnummer
769606-1840

Skytten 3
Brf Skytten 3 bildades år 2000 och omfattar en fastighet med tre portar.  Föreningen har 46 bostadsrätts lägenheter och en hyreslägenhet i storlekar från 1 rum med kokvrå till 6 rum och kök. Föreningen har även 3 lokaler på bottenvåningen som hyrs ut som kommersiella lokaler.

Avdragsgilla kapitaltillskott
Har inte lämnats under innehavstiden.

Barnvagnsförvaring
Föreningen har inte speciella rum eller platser för barnvagnar.

Bostadsrättsförsäkring
Bostadsrättstillägget tillkommer för en hemförsäkring och varje medlem skall anteckna en sådan försäkring.

Cykelrum/cykelställ
Cykelrummet finns i källaren. Det finns ett antal cykelställ utanför fastigheten.

Fiber
Bredband: leverantör Stockholms Stadsnät. Fiber 200/200 ingår i avgiften och debiteras månadsvis. Önskar medlemmen 1000/1000 tillkommer en kostnad på 99 kr/mån. Observera att routern till fiber tillhör bostadsrättsföreningen och kan inte avlägsnas från lägenheten.

El
Säljaren ska säga upp sitt abonnemang och köparen ska teckna ett nytt abonnemang i samband med försäljning/köp.

Energideklaration
Utförd 2018-02-2 av Lars E Wedholm Konsult AB

Fastighetsförsäkring
Brandkontoret

Mynttorget 4
Box 2196
103 15 Stockholm
Telefon 08-545 286 00
Telefax 08-791 00 41
info@brandkontoret.se

Förråd
Det finns ett antal förråd och matkällarförråd som hyrs ut till medlemmar. Det är viktigt att säljaren vid försäljning uppger vilka förråd han/hon har hyrt och var dessa finns.

Garage/parkeringsplatser
Föreningen har parkeringsplatser samt ett fåtal garageplatser för uthyrning. Kontakta styrelsen om lediga platser och avgifter. En administrativ avgift tas ut vid upprättande av avtal för parkeringsplats. Solna stad har boendeparkering:
https://www.solna.se/boende–miljo/parkera-i-solna/boendeparkering

Grovsopor
Föreningen har inget grovsoprum och därför skall medlemmen själv ta grovsoporna till en återvinningsstation.

Hyresrätter
Det finns en hyresrätt i föreningen.

Juridisk person
Godkänns inte.

Kameral förvaltare
SBC AB Kundtjänst nås på följande telefonnummer
0771-722 722 (Öppen vardagar kl 7.00-21.00 )

Kontaktuppgifter till styrelsen
brfadmin@skytten3.se

Lägenhetsnummer
Varje lägenhet i Brf Skytten 3 har ett lägenhetsnummer som tydligt skall skrivas ned i köpeavtalet. Dessa finns anslagna i varje port.

Medlemsansökan
Medlemsansökan postas till föreningens kamerala förvaltare. Kontaktuppgifter framgår under fliken “Service”.

Månadsavgift
I månadsavgiften ingår gemensam värme och vatten, tvättstuga, 1 förråd, 1 matkällare, basutbud från Tele2 och fiber 200/200 från Stockholms Stadsnät. Debiteras månadsvis från kameral förvaltare.

Mäklare/visning
Entrédörrar får inte ställas upp utan uppsikt.  Föreningen önskar att mäklare använder sig av de anslagslister som finns i varje entré i fastigheten för sina informationsblad. Informationsblad får sättas upp samma dag som visning, men får inte lämnas kvar tills nästa visning. Sträcker sig visningen över flera dagar skall informationsbladet tas ner efter varje visning och sättas upp igen inför nästa. Om mäklaren sätter upp informationsblad på fönster eller dörrar, är det viktigt att mäklaren tar bort tejprester och andra märken efter att visningen har avslutats. Om detta inte sker kommer föreningen att faktura mäklaren en städavgift på 500 kr inkl. moms.

Nycklar
Det är viktigt att säljaren lämnar köparen alla nycklar som hör till lägenheten såsom dörrnycklar, nyckel- och nyckelbricka till tvättstugan. Om köparen inte får dessa kan brf hjälpa till med behövliga kontakter men kostnaden för nycklar och nyckelbrickor betalas av säljaren. Ansvaret för att säljaren betalar denna kostnad ligger hos köparen.

Pantförskrivning
Frågor om pantförskrivningar besvaras av SBC AB på telefon 0771-722 722

Portar/passersystem
Portar och passersystem byttes ut 2021. Samtidigt byttes bokningssystemet till tvättstugan.

Sopsortering
Föreningen sorterar sopor i tre kategorier, hushållsavfall, matavfall och returpapper.

Stadgar
Finns publicerade på denna hemsida.

Stammar
Under 2009 renoverade föreningen alla badrums-/köksstammar genom s.k. relining då man bildar en ny rörkonstruktion i avloppet. Leverantören var Proline AB. Genomspolning av stammar görs 2020. Regelbundna genomspolningar är planerade i föreningens Underhållsplan.

Städdagar
Föreningen genomför två gemensamma städdagar per år, vår och höst.

Takrenovering
Under 2010 tätades alla genomförningar via råspont,övergångar eternitplattor/kopparplåt samt lagning/tätning eternitplattor. Koppartaket har setts över och alla kopparfalsar har renoverats/svetsats.

Teknisk Förvaltare
Cemi AB
08-545 871 40
info@cemi.se
Föreningen köper all förvaltning av extern leverantör.

Trappor/ingångar/hissar
Trappuppgångarna, hissarna och källaren målades om 2021.

TV
Leverantör: Tele2. Kostnaden innefattar ett basutbud. Medlemmen kan välja flera kanaler genom att skriva ett eget avtal med Tele2.

Tvättstuga
Det finns två tvättmaskiner, ett torkrum, ett torkskåp och en torktumlare.

Underhåll och reparationer
Underhållsarbeten och reparationer finns på hemsidan under https://www.skytten3.se/om-foreningen/historik/

Uppvärmning
Fjärrvärme

Vatten och värme
Kostnad för gemensamt vatten och fjärrvärme ingår i årsavgiften.

Årsredovisning
Senaste årsredovisningar finns på denna hemsida.

Ändamål
Lägenheterna skall användas som permanentbostad.

Överlåtelseavtal
Överlåtelseavtal hanteras av föreningens kamerala förvaltare SBC, telefon 0771-722 72.

Överlåtelseavgift
Föreningen tar ut 2,5% av basbelopp (basbelopp beslutas årligen av SCB, var vänlig kontrollera vilket belopp som gäller för året) i överlåtelseavgift. Avgiften debiteras köparen på dennes första avi.

Mera information

Råd och regler för boende: https://www.skytten3.se/ samt https://www.skytten3.se/gemensamt/

Mera om föreningen: https://www.skytten3.se/om-foreningen/

Träffar: 626