Säljare

Meddela styrelsen att du avser sälja bostaden. Köparen måste ansöka om medlemskap i föreningen omedelbart efter köpet. Styrelsen kan neka köparen medlemskap i föreningen. Skulle detta ske är överlåtelsen ogiltig och säljaren har kvar sin bostadsrätt.

Efter försäljning, checklista
 • Upplys om eventuella fel i bostaden
 • Säg upp avtalet om p-plats
 • Säg upp elabonnemang
 • Säg upp om du har extra kanaler utöver basutbudet genom Comhem.
 • Säg upp abonnemang på försäkringar, tidningar o.s.v.
 • Rensa och städa ditt källar-/matförråd
 • Märk källar- och matförrådet så att den som tar över dem, hittar dem
 • Se till att köparen får alla nycklar som hör till lägenheten d.v.s. dörrnycklar samt nyckel- och nyckelbricka till tvättstugan. Om köparen inte får dessa, är det du som säljare som får stå för anskaffningskostnaden av nya. Brf hjälper endast till med behövliga kontakter.
 • Observera att routern till fiber ägs av bostadsrättsföreningen och skall lämnas i lägenheten.
 • Gör en flyttanmälan till Skatteverket och adressändring.
 • Lämna över eventuella handlingar som kan höra till bostaden
 • Om köparen skall överta inventarier, gör en lista på dessa.
 • Anmäl till styrelsen när försäljningen är klar.