Säljare

Meddela styrelsen att du avser sälja bostaden. Köparen måste ansöka om medlemskap i föreningen omedelbart efter köpet. Styrelsen kan neka köparen medlemskap i föreningen. Skulle detta ske är överlåtelsen ogiltig och säljaren har kvar sin bostadsrätt.

Efter försäljning

 • Upplys om eventuella fel i bostaden
 • Säg upp avtalet om p-plats
 • Säg upp elabonnemang
 • Säg upp om du har extra kanaler utöver basutbudet genom Tele2
 • Säg upp abonnemang på försäkringar, tidningar o.s.v.
 • Rensa och städa ditt källar-/matförråd
 • Märk källar- och matförrådet så att den som tar över dem, hittar dem
 • Se till att köparen får alla dörrnycklar och brickor. Om köparen inte får dessa, är det du som säljare som får stå för anskaffningskostnaden av nya. Brf hjälper endast till med behövliga kontakter.
 • Observera att routern till fiber ägs av bostadsrättsföreningen och skall lämnas i lägenheten.
 • Gör en flyttanmälan till Skatteverket och adressändring.
 • Lämna över eventuella handlingar (manualer till maskiner och dylikt) som kan höra till bostaden
 • Om köparen skall överta inventarier, gör en lista på dessa.
 • Anmäl till styrelsen när försäljningen är klar.