Trivsel och grannsämja

Alla som bor i fastigheten har ett gemensamt ansvar för att alla skall trivas. Alla kan bidra till god grannsämja och därmed slippa onödiga störningar, kostnader och missförstånd. Boendet i fastigheten styrs av föreningens stadgar, hur man bor och använder sin lägenhet regleras i 26–27, 30 §§. Du ansvarar för att din familj, dina inneboende och gäster samt hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten är medvetna om reglerna och följer dem. Reglerna gäller även för andrahandshyresgäster och föreningens egna hyresgäster. Ditt ansvar gäller också om du lånar ut din lägenhet kortare tid eller längre tid. Observera att allvarliga störningar kan leda till att rätten till bostadsrätt kan förverkas. 

Utöver regler som finns i stadgarna finns det några flera regler i föreningen. 

Antenner & paraboler

Antenner och paraboler får endast monteras inne på balkongen och får inte sticka utanför fasaden. Om du skall sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar eller dylikt behöver du tillstånd från styrelsen eftersom håltagning i fasaden kan leda till vatteninträngning och vattenskador.

Anslagstavlor

Föreningens anslagstavlor är avsedda för information från styrelsen. Om du behöver informera dina grannar, gör det på anslagslisten.

Balkonger

 • Tänk på att:
  • inte skaka av mattor, dukar och sängkläder från fönster eller utanför balkongen.
  • placera blomlådorna innanför balkongräcket för att eliminera risken att lådan faller ned.
  • inte vattna så att vattnet rinner ner till grannen.
  • inte förvara eldfarligt material som bensin eller bildäck på balkongen.
  • inte hänga upp blöt tvätt som kan droppa på grannens balkong
  • det behövs tillstånd från styrelsen för uppsättning av markis och inglasning av balkong.
  • inglasningen skall följa samma profil som de befintliga i fastigheten. 

Cyklar

Cyklar förvaras i cykelrum eller i cykelställ utanför huset. Cyklarna skall vara märkta, cyklar som inte är märkta avlägsnas under städdagarna. Cykelrummet är enbart cyklar.

Entré, trappuppgångar & källargångar

Trapphuset är en utrymningsväg och måste vara framkomlig för alla, även för rörelsehindrade och synskadade. Därför får du inte lämna möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat där. 

Grillning

Grilla gärna ute på gården men ta hänsyn till dina grannar. Det är inte tillåtet att grilla på balkong. 

Goda grannar och hänsyn

Tysta tider

Det är många olika personer som bor i huset och det gäller att visa hänsyn, vara tolerant och att själv vara en god granne. Enligt bostadsrättslagen har du en lagstadgad skyldighet att inte störa dina grannar med till exempel lukt, bråk, bankningar, dunsar, skrik eller hög musik. Denna skyldighet gäller även de som bor eller är på besök hos dig. Tystnad skall råda mellan 22.00 och 07.00 på vardagar och mellan 23.00 och 09.00 under helgerna. Om du planerar att ha en fest som kan innebära musik och andra eventuella störningar, tala om detta för grannarna genom information på anslagslisten i entrén.  

Störning

Föreningens stadgar – 27§ – innehåller regler för vad som anses vara störningar. Blir du störd av din granne, ta kontakt med honom/henne. Om dialogen med den störande grannen inte hjälper, vänd dig till styrelsen. Notera tider, ljudnivå och hur länge störningen pågått. Styrelsen tar kontakt med den berörda grannen och påtalar vikten av att följa stadgar och regler som föreningen har. Om detta inte hjälper kan styrelsen skicka en rättelseanmodan, upplysning om på vilket sätt bostandsrättshavaren stör grannen/grannar. Vid vissa tillfällen skickas informationen om störningen även till socialnämnden i kommunen. Rättelseanmodan är en tillsägelse om att störningarna omedelbart måste upphöra. Medlemmen har en viss tid på sig att upphöra med störningarna. En viss tid efter rättelseanmodan avgör styrelsen om störningarna fortsätter och i så fall i vilken omfattning. Innan styrelsen vidtar vidare åtgärder, kontaktas föreningens jurist för att planera ytterligare åtgärder.

Rökning

Rökning och röklukt kan vara ett stort problem för grannar. Det är det viktigt att rökare visar respekt och stor hänsyn till övriga boende i huset. Många, framför allt allergiker/astmatiker besväras av cigarettröken.

 • Det är förbjudet att:
  • röka i de gemensamma utrymmena som i tvättstugor, trappuppgångar, hissar eller motsvarande.
  • röka vid entréer och lekplatser. Det finns två uteplatser/lekplatser: den ena utanför A-porten, och den andra bakom fastigheten.  
  • skräpa ner i våra gemensamma ytor – så ta hand om dina fimpar. Ta med dig en askkopp eller en glasburk att förvara fimpar i.

Undvik att röka på balkongen och direkt utanför porten och garaget eftersom röken sugs upp och in i husen.

 • Ansvar för att följa reglerna angående rökning:
  • Bostadsrättsinnehavarna ansvarar för att följa reglerna. Hyresgästerna i hyrda lokaler ansvarar för att reglerna följs av anställda och besökare.
  • Om reglerna inte efterföljs, kan föreningens styrelse ge en tillsägelse och informera om vad som gäller. 
  • Vid upprepade överträdelser kan styrelsen ge en skriftlig varning och/eller ta personlig kontakt för att komma överens om åtgärder. 
  • Den boende är skyldig att hålla sin lägenhet i gott skick. Är lägenheten så inrökt att det blir ett problem för grannarna, måste lägenheten saneras. Den boende står för saneringen som kan vara en mycket dyr kostnad.

Snöröjning

Vid kraftigt snöfall hjälps vi åt att hålla utrymmena kring våra portar snöfria. På vintern finns det en borste och ens spade i varje port.