Fasadrenovering hos grannfastighet

Vår grannfastighet på Ankdammsgatan 22 har påbörjat en fasadrenovering. Det är alltså grannhuset som ansluter till vår fastighet i hörnan på vår baksida. Renoveringen kommer att pågå till vecka 46 då ställningarna tas ner. En extern besiktningsman har besiktigat taket, fasaden och andra ytor på vår fastighet. Detta har dokumenterats och fotograferats för att kunna se eventuella skador som kan uppstå vid renoveringen.  Entreprenören har en försäkring som täcker eventuella skador på vår fastighet och mark. 

Renoveringen innebär att gammal puts knackas ner och ny puts läggs. Det för med sig en del oväsen, damm och putsstänk. För att förebygga just damm och stänk skärmas delar av vår fastighet så mycket som möjligt. Arbetet kommer att pågå på dagarna mellan 07.00 och 16.00. Balkongerna kommer att skärmas av och kunna utnyttjas som vanligt. Badrumsfönstren på Skytteholmsskolans sida kommer att skymmas av ställningarna men de kan öppnas som vanligt.  Våra p-platser kommer inte att påverkas av renoveringen utom att en byggställning monteras i ett hörn på Skytteholmsskolans sida. Detta kan innebära att sly och annan växlighet tas bort. Marken kommer att återställas efter att renoveringen är klar. 

Vi har begärt att få en mera detaljerad tidplan för att kunna informera om aktuella åtgärder under renoveringen. 

Har du frågor om renoveringen så här långt, ta kontakt med styrelsen via brfadmin@skytten3.se