Hissar

  • Hissarna har ett inbyggt säkerhetssystem.
  • Kom inte för nära ljusstrålen som reglerar hissdörren, hissen stannar då och du måste välja våningsplan ingen för att starta hissen.
  • Vänta tills hissen har kommit till rätt våning innan du öppnar dörren.
  • Du får inte fylla hissen med saker och skicka den till en annan våning utan att själv följa med. Sakerna kan glida mot dörren och stoppa hissen. 
  • Varje besök av en reparatör kostar mycket pengar. Kostnaden som orsakas av felaktig användning av hissen skall betalas av den som har orsakat felet/problemet.