Felanmälan

Viktigt vid felanmälan

 • ditt namn och telefonnummer (och vilken uppgång när det behövs)
 • vad problemet/felet är 
 • tidpunkten för när du upptäckte felet
 • så många detaljer som möjligt om problemet/felet
 • vilken hiss (när anmälan gäller en hiss)
 • om någon sitter fast i hissen (när anmälan gäller en hiss)
 • ditt lägenhetsnummer (när du ringer om avier eller överlåtelser)
 • ditt kundnummer (när du ringer till externa leverantörer)
 • Sätt upp en lapp om att du har gjort felanmälan så att flera inte anmäler samma sak. Allt detta är en stor hjälp för teknikern och innebär en lägre kostnad för oss.

Avgiftsärenden/lägenhetsöverlåtelse/pantskrivning

SBC:s kundtjänst på 0771–722 722 (öppet alla vardagar 07–21) eller via e-post (länk).

Bredband / Fiber

Stockholms Stadsnät, kundtjänst telefon 08-5012 20 10 
https://www.stockholmsstadsnat.se/kundtjanst/

Fastighetsskötsel/underhåll/mindre reparationer

Cemi Support: på telefon 0774 – 40 09 90 mellan 07.00 och 16.00 eller https://www.cemi.se/

Anmälan kan gälla glödlampor som inte fungerar, dörrar som kärvar o.s.v. Uppge vid anmälan om problemet inte är akut, då löser fastighetsskötaren problemet på sin rondering. 

Fönster/Balkonger

Rolf Olsson på FSN Nordfönster AB. 070–5901457 eller via växel 0910–14730. 

Hissar

Hisstech AB, 020-48 48 00 dygnet runt.

Om någon sitter fast i hissen ring till 020 – 48 48 00
Övriga icke akuta fel anmäls till Styrelsen via mail, eller direkt till Henrik (073 – 382 11 35) eller Rikard (070 – 573 47 18).
Skriv en lapp om att hissen är felanmäld och sätt fast på hissdörren. Informera styrelsen om att felet är anmält.
Vid frågor: kontakta Styrelsen via e-post (länk) eller telefon 070-573 47 18

Snöröjning

Mejla till styrelsen här (länk).

Strömavbrott och avbrottsinformation

Vattenfall: 020-82 58 58, öppet dygnet runt, eller https://www.vattenfall.se/kundservice


Torktumlare/tvättmaskiner

Fel på tvättmaskin och torktumlare skall anmälas till styrelsen via mejl (länk).  Styrelsen kontaktar leverantören för maskinerna för vidare åtgärder.  Lämna en detaljerad beskrivning på vilken maskin det gäller och vad som är problemet. 

TV – information om TV och driftstörningar

Tele 2, telefon 90 222 eller https://www.tele2.se/kundservice 

Övrigt om felanmälan

 • Klagomål lämnas skriftligt till BRF:s styrelse via e-post (länk), eller genom att lämna klagomålet till styrelsens brevlåda vid Tvättstugan.
 • Beskriv ärendet kort och tydligt problemet – gärna i detalj, när problemet uppstod, vad som hände och om du har gjort någon åtgärd.
 • Styrelsen återkopplar till medlemmen som har lämnat in klagomålet med information om hur problemet har hanterats och vilka åtgärder som har tagits.
 • Om problemet berör flera boende sprids informationen om problemet och åtgärderna även via anslagstavlor och hemsidan.
 • Inkomna klagomål gås igenom vid nästkommande styrelsemöte och åtgärder dokumenteras i protokoll.
 • Du har en skyldighet att hålla din lägenhet i gott skick. Punkterna 17–20 §§ i stadgarna reglerar ditt ansvar.
 • Föreningens leverantörer kan åtgärda problem eller brister, men du får står för kostnaden om du som medlem är underhållsansvarig.
 • Innan du anmäler, kolla om problemet gäller bara din lägenhet eller ett större område. Information om driftstörningar finns hos varje leverantör. 
 • Om problemet inte är akut kan det åtgärdas av föreningens tekniske förvaltare vid rondering.   
 • Alla extra utryckningar som görs utöver avtalen blir dyra extra kostnader för föreningen och medlemmarna.