Skytteholm och Nyboda

Namnet Solna kommer antagligen från namnet på en ö där de centrala delarna låg. Förleden Soln, ‘sol’ skulle betyda ”den solbelysta ön”. I ett pergamentbrev från 1305 kallades socknen för Solnön.  1723 fick Solna kyrka ett nytt torn med tornprydnad där solen ingick. Kommunvapnet är en sol av guld i blått fält.

Solna fick stadsprivilegier 1943. Solna Centrum invigdes 1965, nåddes av tunnelbanan 1975 och byggdes om till en överglasad galleria 1986–1990.

Solna kyrka från 1180-talet är en av Stockholms stifts tre rundkyrkor, dels en kyrka, dels en borg. I kyrkan finns kalkmålningar och träskulptur av Albertus Pictor (Albert Målare), en av sin tids mest kända konstnärer.

Skytteholm var från början ett glesbebyggt lantligt samhälle, präglat av lantbruk. Stora delar av nuvarande Skytteholm var täckt av vatten. Under den första hälften av 1900-talet började man torrlägga sjön.  Området hade använts även som soptipp och det lär ha varit enorm stank när sjön skulle torrläggas och göras i ordning för hus. 

Nyboda började bebyggas på 1920-talets och var från början avsedd som nödbostäder. Den första stadsplanen för Skytteholm togs fram 1948 av den finske arkitekten Alvar Aalto tillsammans med Albin Stark. Skytteholm bebyggdes sedan i ganska rask takt under 1950- och 1960-talen, sedan Solna förvärvat marken från familjen Wibom på Huvudsta gård.

Vid Ankdammsgatan byggdes det stort och högt och området kallades i folkmun “Solnas Manhattan”.

Namnet Skytteholm kommer från den skjutbana och skyttepaviljong som fram till 1890-talet fanns på berget väster om nuvarande Solna centrum. Den kallades även Gröna Paviljongen.
 Stockholms Stads Frivilliga Skarpskytteförening lät flytta hit en byggnad från Södermalm i slutet av 1800-talet. När kulorna började att irritera nybyggarna i Hagalund på 1890-talet fick skjutningen ett abrupt slut, och verksamheten flyttades till Stora Skuggan på Djurgården.

Solna stad förenar gammal historia från vikingatiden med modern utveckling. Här några länkar att läsa mera om Solnas historia och nutid:

Hembygdsgården Charlottenburg https://www.hembygd.se/solna/charlottenburgs-gard-200-ar
Gamla Hagalunds vänner https://hagalundsvanner.com/om-foreningen/charlottenburgs-gard/
Solna stad https://www.solna.se/solna-vaxer/tillvaxt-och-utveckling/solnas-utvecklingsresa
Solna stads bildarkiv https://solb.kulturhotell.se/upptack/

Solna stad har ett rikt kulturliv och det finns mycket att se och göra i närmiljön https://www.solna.se/uppleva–gora/kultur-och-nojeVill du prata med ”mosare” (”riktiga Solnabor”) kan du gå med i “Solnamos” som är en Facebookgrupp för personer som har vuxit upp i Solna eller som bor här och som delar minnen, foton och kuriösa om Solna.