Fakta och historik

Fakta
Skytten 3 registrerades 2000-09-29. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2001-11-29 och nuvarande stadgar registrerades 2023. Föreningen har sitt säte i Solna. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.

Föreningens fastighetsförteckning är Nyboda 7.  Fastigheten byggdes 1962 och består av 1 flerbostadshus. Värdeåret är 1962. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 4196 m2, varav 3510 m2 utgör boyta och 686 m2 utgör lokalyta. I föreningen finns 46 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lägenhet med hyresrätt. Det finns 4 kommersiella hyreslokaler samt ett antal förråd som hyrs ut.  I fastigheten finns en tvättstuga med torkrum samt källarutrymmen som cykelrum, skyddsrum och förråd.

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2018 och sträcker sig till 2047. Fullvärdesförsäkring finns via Brandkontoret. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.

Historik
Sedan föreningen registrerades 2000 har ett antal större renoveringar gjorts för att förbättra boendemiljön och – funktionaliteten.

Avfall
2014: Miljövänlig avfallshantering med sopsortering i olika skåp för olika typer av avfall.

Balkonger
2005: Renovering i samband med fasadrenoveringen.

Fasad
2005: Renovering av fastigheten. Huset putsades om med samma kulör som huset hade när det byggdes 1962.

Bredband/Fiber
2020: Indragning av fiber till samtliga lägenheter och lokaler. Leverantör: Stockholms Stadsnät.

Fönster
2019: Byte till nya energieffektiva fönster som samtidigt minskar drag och buller.
2005: Målning av alla fönster, byte till nya droppbleck samt inklädning av bottenkarmmed kopparplåt.

Hissar
2019: Renovering av hiss och byte av styrsystem i hissarna i B- och C-porten.
2015: Renovering av hiss och byte av styrsystem i hiss i portgång C.

Portar och passersystem
2021: Portar och passersystem byttes ut. I samband med detta drogs elledningarna i entréerna om.

Radon
2020: Radonmätningen är genomfördes och resultatet är godkänt utan anmärkning. Mätningar görs regelbundet enligt lagkraven. 

Stammar
2009: Reling av alla badrums-/köksstammar. Leverantör är Proline AB.
2021: Regelbundna genomspolningar av stammar görs enligt föreningens långsiktiga Underhållsplan.

Tak
2018: Översyn och underhåll av taket.
2017: Åtgärder för taksäkerhet enligt Boverkets regler för att skydda mot fall vid arbete, tillträde och förflyttning på tak.
2010: Tätning av alla genomförningar via råspont, övergångar eternitplattor/kopparplåt samt lagning/tätning eternitplattor. Genomgång av koppartaket renovering/svetsning av alla kopparfalsar.

Trapphus/källarplan
2021: Målning av trapphus, hissar och källare.
2015: Byte av alla belysningsarmaturer mot LED-armatur, med lågenergiläge och rörelsesensor för påslag av full belysning.

Tvättstuga
2022: Reparationer och byte av delar på tvättmaskin och torktumlare
2021: Målning av tvättstuga. Nytt bokningssystem i samband med byte av passagesystem.
2016: Installation av en ny torktumlare (Miele).
2010: Renovering – två nya tvättmaskiner av fabrikat Miele ersätter de gamla samt installation av ett nytt torkskåp.

Undercentral
2011: Gamla undercentralen byts ut mot en ny modern anläggning från Schneider Electronics. I samband med detta arbete byttes även alla radiatorventiler ut mot nya samt att alla lägenheter/rum.

Utemiljö
2023: Bygge av pergola på baksidan.
2022–2023: Uppdatering av ytor, rabatter, buskar och växter samt uppställning av odlingslådor.
2017: Uppdatering av uteplatser, nya blomlådor, nya buskar och växter.

Ventilation/värme
2020-2021: OVK genomförd. Åtgärder utifrån rapport från entreprenören har genomförts.
2011: Byte av alla radiatorventiler till nya i alla lägenheter/rum. Kontroll och rengöring av alla ventilationskanaler gällande täthet/funktion. Byte av alla fläktmotorer på vinden till nya moderna och energisnåla enheter. OVK-kontroller genomförs enligt föreningens långsiktiga Underhållsplan.