Förråd

Ansvar för källar- och matförråd

Du ansvarar för:
 • att ditt förråd är låst
 • det som förvaras i förrådet
 • att även tomma förråd är låsta för att undvika att obehöriga ockuperar utrymmena
 • du vid försäljning av din lägenhet informerar köparen om vilket/vilka förråd du har och var i fastigheten dessa finns.
 • att vid flytt tömma och städa förråden och ta bort egna lås.
 • att informera köparen om att förse förrådet med ett lås. Köparen skall meddela styrelsen att han/hon önskar ha tillgång till förrådet/förråden.
 Styrelsen för Brf Skytten 3 ansvarar för:
 • för att det finns en uppdaterad lista på vilka förråd som finns i fastigheten och vilka som har tillgång till dessa.
 • inte för lås eller saker som förvaras i förråden.

 Tips för dig som förvarar saker i ditt förråd

 • Gör en inventarielista på de saker du har i ditt förråd. Ju mera specifik listan är, desto större möjlighet har du att få tillbaka dina saker om du skulle råka ut för en stöld.
 • Fotografera särskilt värdefulla föremål mot en mörk bakgrund. Spara bilderna.
 • Förvara inte stöldbegärliga saker som sportutrustning, golfutrustning eller annat så att dessa syns utifrån.
 • Märk gärna stöldbegärliga saker. Märkutrusning kan lånas från Solna stad.

Träffar: 384