Förråd

Styrelsen ansvarar för:

 • en uppdaterad lista på vilka förråd som finns i fastigheten och vilka som har tillgång till dessa.
 • INTE för lås eller saker som förvaras i förråden.

Bostadsrättsinnehavaren för att:

 • förrådet är låst.
 • även tomma förråd är låsta för att undvika att obehöriga ockuperar utrymmena.
 • du vid försäljning av din lägenhet informerar köparen om vilket/vilka förråd du har. och var i fastigheten dessa finns. Köparen skall meddela styrelsen att han/hon önskar ha tillgång till förrådet/förråden.
 • vid flytt tömma och städa förråden och ta bort egna lås.
 • informera köparen om att förse förrådet med ett lås.

 Tips för dig som förvarar saker i ditt förråd

 • Gör en inventarielista på de saker du har i ditt förråd. Ju mera specifik listan är, desto större möjlighet har du att få tillbaka dina saker om du skulle råka ut för en stöld.
 • Fotografera särskilt värdefulla föremål mot en mörk bakgrund. Spara bilderna.
 • Förvara inte stöldbegärliga saker som sportutrustning, golfutrustning eller annat så att dessa syns utifrån.
 • Märk gärna stöldbegärliga saker. Märkutrusning kan lånas från Solna stad.