Skötsel av fönster och balkongdörrar

Det är viktigt att ta hand om gångjärn och tätningslister på fönster och balkongdörrar för att de skall fungera bra och för att förlänga deras livslängd.

Smörjning av gångjärn – utåtgående produkter: Öppna gångjärnets ”hatt” och applicera smörjmedel direkt på insektskruven. Stäng hatten.

Skötsel av tätningslister: Tätningslister skall hållas rena och hela. Skadade lister nedsätter isoleringsförmågan och skall bytas ut.

Spanjolett och flerpunktslås: Spanjoletterna och flerpunktslåsen är smorda och kontrollerade vid leverans av fönster och balkongdörrar. För att bibehålla bra funktion och livslängd skall låshus och samtliga kolvar smörjas med några droppar olja 1-2 gånger om året. Använd gärna symaskinsolja eller liknande. Använd inte olja av silikontyp.

Fönsterbroms: Fönsterbromsen skall rengöras kontinuerligt genom dammsugning och avtorkning med torr trasa. Fönsterbromsen bör inte smörjas. Men om bromsen inte har rengjorts på länge kan den ha blivit trög och kan smörjas med lite olja eller vaselin.

Fler instruktioner om vård av fönster och balkongdörrar finns i en PDF på följande länk.

Om man inte klarar av smörjningen själv, går det att boka in fastighetsskötaren hos Cemi för att göra detta på ronderingsdagen.