Medlems- och lägenhetsförteckning

Styrelsen ansvarar för förteckning över föreningens medlemmar och lägenheter.

Medlemsförteckning

Medlemsförteckningen innehåller uppgifter  om medlemmens namn och postadress och vilken bostadsrätt han/hon innehar.

Lägenhetsförteckning

Lägenhetsförteckningen innehåller uppgift om lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen. Alla bostäder i Sverige finns i ett lägenhetsregister och folkbokföringsregistret innehåller lägenhetsnummer. Uppgifterna ska användas av SCB, Statistiska centralbyrån, för att ta fram statistik. För flerfamiljshus gäller fyrsiffriga lägenhetsnummer. De två första siffrorna anger lägenhetens våningsplan, där 10 betyder entréplan eller gatuplan eller en halvtrappa upp, 11 närmast högre våning och 09 närmast lägre våning. De två sista siffrorna är ett löpnummer för lägenhetens ingångsdörr inom våningsplanet, numrering av bostäderna inom varje våningsplan börjar med 01 för den bostad som ligger till vänster om trappan när man kommer till våningsplanet nerifrån. Numreringen fortsätter sedan medsols. Om du inte vet ditt lägenhetsnummer, kan du vända dig till vår kamerala förvaltare, under fliken Service, och få  reda på numret,