Fukt och lukt

Fukt

Fukt- och mögelskador i byggnader orsakar hälsoproblem. Orsaker till skador kan vara läckande rör, otäta skarvar i våtrumsmatta eller läckage från taket. Om ventilationen inte fungerar som den ska kan fuktproblemet öka.

Förebygga skador

 • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
 • Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
 • Vädra badrummet för att minska fuktbelastning.
 • Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.
 • Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om den fungerar är att se om ventilen kan suga tag i en pappersbit.
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
 • Kontakta styrelsen innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Lukt

 • Störande lukter som tränger in i bostaden kan vara tobaksrök, matos, avloppslukt, lukt av sopor eller avgaser. De kan komma från andra lägenheter, trapphus eller något utanför huset. Vanliga orsaker till problem kan vara:
 • Stängda friskluftsventiler kan innebära bakdrag i ventiler där luften ska sugas ut. Luften sugs då in i lägenheten från andra lägenheter via ventiler i kök och badrum, brevinkast med mera.
 • En köksfläkt eller paxfläkt i badrummet som kopplats till en ventilationskanal som är gemensam för flera lägenheter kan orsaka bakdrag i kanalen. 
 • Otätheter som sprickor och hål i väggar och golv/tak gör att rörgenomföringar, gamla spikhål med mera blir kanaler där luft och lukter kan passera.
 • Lukt i trapphus kan bero på att man i annan lägenhet öppnat ett fönster vid matlagning och fått ett övertryck i lägenheten jämfört med trapphuset. Då skapas en luftström från den lägenheten ut i trapphuset. Lukterna i trapphuset tränger sen in i övriga lägenheter via brevinkast och springor kring ytterdörren. 
 • Lukt utifrån kan komma  genom öppna fönster eller via friskluftsventiler placerade vid fönstret.
 • Fukt- och mögelskador, ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn kan orsaka dåliga lukter inne.

Fläktfilter och kolfilter

 • Smuts och fett i köksfläkten leder till sämre inomhusklimat och ökad risk för brand. Därför är det viktigt att rengöra fläktfiltret två gånger om året.
 • För att få bort fett från filtret använd diskmedel eller motsvarande medel som är fettlösande.
 • Fyll diskhon med varmt vatten och blanda med diskmedel.
 • Lägg i filtret och låt det ligga över natten. Använd diskborste för att lösa upp så mycket fett som möjligt.
 • När filtret är relativt rent kan de flesta filter köras i diskmaskinen. Kör filtret ensamt så att fettet inte fastnar på annat som diskas samtidigt.
 • Vissa filter endast är tunna tyg- eller gummimattor. Dessa kan inte diskas utan måste bytas ut. Titta gärna i bruksanvisningen om ditt filter tål maskindisk.
 • Innan ett nytt eller rengjort filter placeras i fläkten bör du också rengöra undersidan av fläkten och kanterna mot insidan där filtret ska vara.
 • Vissa fläktar har ett kolfilter som tar bort lukt och matos. Dessa filter kan inte tvättas, utan bör bytas ut en gång per år.
 • När du ska köpa nytt fett- eller kolfilter, ta med det gamla fläktfiltret för att hitta rätt modell. Skriv ned köksfläktens modellnummer, eftersom många filter är ganska lika, men med olika fästanordningar. Modellnumret hittar man i stort sett alltid på undersidan av fläkten.

Ventilation

 • I bostäder bör minst hälften av luften i ett rum bytas på en timme för att ventilationen ska anses som tillräckligt bra. Ämnen och partiklar som koldioxid från människor och djur, damm, rök, fukt och mögel kan påverka människor negativt. 
 • Om dålig lukt kommer in genom frånluftsventiler i badrum eller kök kan det tyda på att ventilationen inte fungerar som den ska.
 • Vädra ofta, snabbt och effektivt med tvärdrag.
 • Håll ventilerna öppna och rengör dem ofta. Många kan enkelt plockas isär och diskas med diskmedel och vatten.
 • Håll fönster i köket stängt när du lagar mat så att dina grannar inte störs av matos.
 • Installera inte köksfläkt utan att tala med styrelsen eftersom det kan försämra grannarnas ventilation

Bostadsrättsföreningen kontrollerar regelbundet ventilationen för att säkerställa att inomhusluften inte är hälsofarlig (OVK = obligatorisk ventilationskontroll). Besiktningen görs av en godkänd besiktningsman och kopia av besiktningsprotokollet skickas till Solna stad.