Fukt och lukt

Fukt
Fukt- och mögelskador i byggnader orsakar hälsoproblem. Orsaker till skador kan vara l
äckande rör, otäta skarvar i våtrumsmatta eller läckage från taket. Om ventilationen inte fungerar som den ska kan fuktproblemet öka.

Du kan göra en hel del för  att förebygga skador:

 • Rengör golvbrunnar regelbundet och håll rent under badkaret.
 • Använd duschdraperi samt torka upp vatten på golvet efter dusch och bad.
 • Vädra badrummet för att minska fuktbelastning.
 • Häng inte upp för mycket tvätt i badrummet.
 • Kontrollera ventilationen. Ett enkelt sätt att ta reda på om den fungerar är att se om ventilen kan suga tag i en pappersbit.
 • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
 • Kontakta styrelsen innan du installerar en tvättmaskin eller torktumlare.

Lukt

 • Störande lukter som tränger in i bostaden kan vara tobaksrök, matos, avloppslukt, lukt av sopor eller avgaser. De kan komma från andra lägenheter, trapphus eller något utanför huset. Vanliga orsaker till problem kan vara:
 • Stängda friskluftsventiler kan innebära bakdrag i ventiler där luften ska sugas ut. Luften sugs då in i lägenheten från andra lägenheter via ventiler i kök och badrum, brevinkast med mera.
 • En köksfläkt eller paxfläkt i badrummet som kopplats till en ventilationskanal som är gemensam för flera lägenheter kan orsaka bakdrag i kanalen. 
 • Otätheter som sprickor och hål i väggar och golv/tak gör att rörgenomföringar, gamla spikhål med mera blir kanaler där luft och lukter kan passera.
 • Lukt i trapphus kan bero på att man i annan lägenhet öppnat ett fönster vid matlagning och fått ett övertryck i lägenheten jämfört med trapphuset. Då skapas en luftström från den lägenheten ut i trapphuset. Lukterna i trapphuset tränger sen in i övriga lägenheter via brevinkast och springor kring ytterdörren. 
 • Lukt utifrån kan komma  genom öppna fönster eller via friskluftsventiler placerade vid fönstret.
 • Fukt- och mögelskador, ett uttorkat vattenlås eller golvbrunn kan orsaka dåliga lukter inne.

Ventilation

 • I bostäder bör minst hälften av luften i ett rum bytas på en timme för att ventilationen ska anses som tillräckligt bra. Ämnen och partiklar som koldioxid från människor och djur, damm, rök, fukt och mögel kan påverka människor negativt. 
 • Om dålig lukt kommer in genom frånluftsventiler i badrum eller kök kan det tyda på att ventilationen inte fungerar som den ska.
 • Vädra ofta, snabbt och effektivt med tvärdrag.
 • Håll ventilerna öppna och rengör dem ofta. Många kan enkelt plockas isär och diskas med diskmedel och vatten.
 • Håll fönster i köket stängt när du lagar mat så att dina grannar inte störs av matos.
 • Installera inte köksfläkt utan att tala med styrelsen eftersom det kan försämra grannarnas ventilation

Bostadsrättsföreningen kontrollerar regelbundet ventilationen för att säkerställa att inomhusluften inte är hälsofarlig (OVK = obligatorisk ventilationskontroll). Besiktningen görs av en godkänd besiktningsman och kopia av besiktningsprotokollet skickas till Solna stad. 

Träffar: 1023