Vatten och avlopp

  • Lägg inte tidningar, bindor, blöjor, trasor, våtstarkt papper som våtservetter, pappershanddukar eller dylikt i toaletten. Dessa orsakar stopp eller översvämning och rensning och eventuella skador betalas av den som har orsakat detta.
  • Vattenkranar som är kopplade till disk- och tvättmaskiner skall vara öppna när maskinen är i gång.
  • Ständigt öppna kranar kan göra att kallvatten kan strömma över varmvattensystemet. 
  • Diskmaskin som är placerade direkt på golvet skall stå på ett vattentätt underlag. Förse din diskmaskin med översvämningsskydd.
  • Kontrollera slangarna till din disk- och tvättmaskin regelbundet eftersom dessa ofta har kortare livslängd än själva maskinen. 
  • Vatten till disk- och tvättmaskiner bör vara avstängt när ingen är hemma. Undvik vattenspolning sen kvälls- och nattetid.

Träffar: 176