Allas säkerhet

Det är viktigt att alla boende känner sig säkra och trygga i fastigheten och omkring den. Några enkla saker att börja med redan i dag.

Appar i mobilen

 • ICE (In case of Emergency)
  Lägg in ett så kallat ICE-nummer (nummer till anhörig). Då kan sjukvården eller myndigheter snabbt få kontakt med närmaste anhörig.
 • 112-appen
  När du ringer 112 via appen skickas din exakta position direkt till SOS Alarms larmcentral så att hjälpen kan nå fram snabbare.
 • Krisinformation.se
  App med information från myndigheter före, under och efter en allvarlig händelse eller kris, innehåller även vädervarningar och information om trafikolyckor.

Brand
Styrelsen ansvarar för SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) i föreningen. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att föreningen har checklistor på vad som skall kontrolleras i gemensamma utrymmen. Det är saker som utrymningsvägar, brandsläckare, sprinklersystemet, brandvarnare, branddörrar, skyltar, hur det ser ut i förråden och andra gemensamma utrymmen och om det tex finns brandfarliga saker.  Allt noteras på checklistan. Där noteras även fel som måste åtgärdas. Styrelsen följer upp att dessa åtgärder görs. Styrelsen gör riskanalyser och åtgärder som krävs för att minska riskerna för brand och olyckor. Brandluckan i varje trapphus servas och funktionstestas årligen. Skulle trapphuset bli rökfyllt vid en brand öppnas rökluckan automatiskt och röken vädras ut. En del av vårt brandskydd är de kontroller som vår tekniske förvaltare gör i fastigheten. Vid sina ronderingar går de genom maskiner och utrustning i fastigheten. Som medlem kan du bidra till det gemensamma brandskyddsarbetet. Tips för att förebygga brand och hur du ska agera om olyckan väl är framme kan du läsa på Brandsskyddsföreningens hemsida
https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/hemma/

Om det börjar brinna är det lätt att bli rädd. Följ 1-2-3-4: Rädda-Varna-Larma-Släck! För att behålla lugnet och undvika panik:

 • Rädda dig själv och andra i din närhet – men utan att ta stora risker.
 • Varna andra som kan vara i fara.
 • Larma Räddningstjänsten genom att ringa 112. Var beredd på att svara på:
 • Vem är du och varifrån ringer du?
 • Var brinner det? (adress)
 • Finns det människor som är instängda eller i fara?
 • Släck branden om det är möjligt.

Skyddsrum
Skyddsrummet för Skytten 3 finns i port B och är markerat med skylten ”skyddsrum” på fasaden. I fredstid används det för andra ändamål men skall vid behov ställas i ordning inom två dygn. Man ”tillhör” inte ett visst skyddsrum utan vid fara ska man ta sig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast.

Viktigt Meddelande/VMA
Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) varnar människor om att något allvarligt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö har hänt. Läs mera om meddelandet på Krisinformationens hemsida https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/vma-sa-varnas-allmanheten

Viktiga telefonnummer/länkar
Kontaktcenter Solna stad – telefon 08 – 746 010 00

Larmnummer
112 – nödnummer vid fara för liv och hälsa
 1177 – sjukvårdsrådgivning på telefon
 114 14 – polisen vid icke-akuta händelser
 113 13 – info vid olyckor och kriser

Var beredd på att svara på dessa frågor när du ringer 112 eller 1177

 • Vad har hänt?
 • Finns det skadade?
 • Var har händelsen inträffat?
 • Uppge ditt namn och ditt telefonnummer
 • Uppge adress samt portkod (vid behov)
 • Stanna kvar för att ha fortsatt kontakt tills räddningspersonal kommer till platsen

Länkar för mera information