Allas säkerhet

Appar i din mobil

 • ICE (In case of Emergency) – nummer till anhörig i mobil

Lägg in ett så kallat ICE-nummer i din mobil. Då kan sjukvården eller myndigheter snabbt få kontakt med närmaste anhörig.

 • Krisinformation.se

App med information från myndigheter före, under och efter en allvarlig
händelse eller kris, innehåller även vädervarningar och information om trafikolyckor. Denna app hittar du för Android på Google Play och för Iphone på App Store.

 • 112-appen

När du ringer 112 via appen skickas din exakta position direkt till SOS Alarms larmcentral så att hjälpen kan nå fram snabbare. Appen hittar du för Android på Google Play och för Iphone på App Store.

Brand

Styrelsen ansvarar för SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) i föreningen genom en årlig kontroll av viktiga funktioner som brandlarmsystem, sprinkleranläggningar och släckutrustning. Vi gör regelbundna riskanalyser och åtgärder som krävs för att minska riskerna för brand och olyckor. Brandluckan i varje trapphus servas och funktionstestas årligen. Skulle trapphuset bli rökfyllt vid en brand öppnas rökluckan automatiskt och röken vädras ut.

Så här förebygger du brand i gemensamma utrymmen:

 • Håll trappuppgångar och källare fria från föremål och brännbart material. Kartonger och tidningar får inte ens tillfälligt förvaras i trapphus eller källare.
 • Avstå från en dörrmatta utanför din dörr, en sådan ökar brandrisken.
 • Se till att barnvagnar och annat skrymmande inte står i trappuppgångarna och i entrén. Gångarna skall vara framkomliga vid eventuell eldsvåda.
 • Förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller explosiva ämnen i förråd eller källare.
 • Håll dörrar till källare och förråd stängda och låsta.
 • Tänk på att de flesta anlagda bränderna startar i källare, soprum, trapphus eller vindar.

Så här förebygger du brand i din lägenhet:

 • Det är din skyldighet att se till att det fungerande brandvarnare i lägenheten.
 • Brandvarnaren skall vara godkänd och ha standardmärkningen SS-EN 14604.
 • Placera brandvarnarna i taket och minst 50 cm från väggen. Om brandvarnaren sitter precis intill en vägg kan detektionen fördröjas något.
 • Byt batteri och rengör brandvarnaren årligen, till exempel till 1:a advent. Dammsug och torka av den på utsidan. Ha alltid ett extra batteri hemma.
 • Testa brandvarnaren genom att trycka in testknappen och prova larmsignalen.
 • Stängda dörrar hindrar röken att nå brandvarnaren och dämpar ljudet från brandvarnaren så att det kan vara svårt att uppfatta.
 • Luft från ventiler och takfläktar kan blåsa bort röken från brandvarnaren så att larmet fördröjs.
 • Skaffa en brandsläckare eller en brandfilt.
 • Håll spisen och dess närhet fri från brännbart material.
 • Använd timer på kaffebryggare och strykjärn eller dra ut stickkontakten till apparaten när den inte används.
 • Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på elementen.
 • Stäng alltid av elektronisk utrustning när den inte används.

1-2-3-4: Rädda-Varna-Larma-Släck!

Om det börjar brinna är det lätt att bli rädd och rådlös. Följ dessa grundregler för att bevara lugnet och undvika panik:

 • Rädda dig själv och andra i din närhet – men utan att ta stora risker.
 • Varna andra som kan vara i fara.
 • Larma Räddningstjänsten genom att ringa 112. Var beredd på att svara på:
 • Vem är du och varifrån ringer du?
 • Var brinner det? (adress)
 • Finns det människor som är instängda eller i fara?
 • Släck branden om det är möjligt.

Grannsamverkan

Samverkan mot brott är en organisation som består av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området och kunskap om hur man skyddar sig. Detta avskräcker och försvårar för tjuven. Vi vill förhindra inbrott och skadegörelse och därför skall vi vara uppmärksamma på vår omgivning. Ha kontakt med grannarna, var varandras öron och ögon.  Här kan du läsa mera: https://samverkanmotbrott.se/

Skyddsrum

Skyddsrummet för Skytten 3 finns i port B och är markerat med skyddsrumsskylt på fasaden. I fredstid används det för andra ändamål men skall vid behov ställas i ordning inom två dygn. Man ”tillhör” inte ett visst skyddsrum utan vid fara ska man ta sig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast.

Strömavbrott

 • Kontrollera om avbrottet bara är i din bostad.
 • Om bara du har strömavbrott, kontrollera dina säkringar. Om en säkring gått, byt/återställ säkring.
 • Om ingen säkring har gått och du ser att ström saknas även hos grannar och i omgivningen, kolla om det finns information om strömavbrottet. Sådan kan du hitta på nätägarens hemsida eller på avbrottskartor på nätet.
 • Om det inte finns någon information om strömavbrottet kan du göra en felanmälan via telefon. Stora avbrott upptäcker nätägarna automatiskt, men lokala fel behöver anmälas för att de ska upptäcka dem.  Ladda gärna ner Vattenfalls app ”Avbrottsinfo” i mobilen

Viktigt Meddelande/VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) varnar människor om att något allvarligt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö har hänt. Systemet består av meddelanden i radio och TV, och ibland utomhussignalen ”Hesa Fredrik”.

Varningssystemet testas genom utomhussignalen VMA var tredje månad, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Signalen låter under två minuter och består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan. Efter ytterligare tre minuter, klockan 15.05, avslutas testet med signalen ”Faran över”.

Viktiga telefonnummer/länkar

Kontaktcenter  Solna stad

 08-746010 00

Larmnummer

112 – nödnummer vid fara för liv och hälsa

1177 – sjukvårdsrådgivning på telefon

114 14 – polisen vid icke-akuta händelser

113 13 – info vid olyckor och kriser

Var beredd på att svara på viktiga frågor när du ringer 112 eller 1177:

 • Vad har hänt?
 • Finns det skadade?
 • Var har händelsen inträffat?
 • Uppge ditt namn och ditt telefonnummer
 • Uppge adress samt portkod (vid behov)
 • Stanna kvar för att ha fortsatt kontakt tills räddningspersonal kommer till platsen

Orolig för att ambulanspersonal eller annan “blåljuspersonal” inte kommer in mellan 22.00-06.00? Räddningspersonal kommer alltid in!

Länkar

https://www.dinsakerhet.se/

https://www.krisinformation.se/

https://polisen.se/

Träffar: 359