Tvättstugan

Tvättstugan ligger på källarplanet mellan Port 6B och C

Bokning

 • Tiderna bokas med en bricka på bokningstavlan.
 • Respektera tvättiderna. Det är inte tillåtet att ta någon annans tvättid.
 • Tvättiderna är uppdelande i fyra pass:
  • 07:00 – 12:00
  • 12:00 – 17:00
  • 17:00 – 21:00
  • 21:00 – 24:00 (avlägsna tvätten senast kl. 07:00 på morgonen)
 • Du kan boka två tider under samma vecka men du får bara ha två bokningar samtidigt.
 • Tvättiden överlåts till annan om ingen har tagit tiden i bruk efter 30 minuter från passets början.
 • Styrelsen har möjlighet att identifiera respektive bokad tid och vem som har bokat den, om det skulle uppstå problem med maskiner eller städning.   
 • Om du tappar din bricka, betalar du kostnaden för en ny bricka. 

Hantera rätt, undvik skador och fel

 • Använd miljömärkt tvättmedel. Överdosera inte.
 • Kolla igenom fickorna innan du lägger in tvätten i tvättmaskinen eller torktumlaren. Mynt, nycklar och andra hårda föremål kan fastna och orsaka problem. 
 • Använd tvättpåse vid tvätt av bygel-BH.
 • Stora mattor får inte tvättas i våra maskiner.
 • Proppa inte tvättmaskinen/torktumlaren överfull. Detta skadar motorn, komponenterna och sensorerna.  
 • Torka av tvättmaskinerna och gör dem rena från överblivet tvättmedel.
 • Torka av torktumlaren och rengör filtren från ludd och smuts. Mycket ludd leder till att torktumlaren inte fungerar och kan i värsta fall orsaka brand. 
 • Rengör torkrum
 • Städa efter dig och ställ tillbaka städredskapen.
 • Stäng kranarna.
 • Släck efter dig när du har tvättat klart.
 • Barn får bara vara i tvättstugan i vuxens sällskap.

Innan du gör felanmälan: ibland uppstår det enkla problem som du kan åtgärda själv. Här en enkel instruktion! (länk)