Info för Leverantörer

Brf Skytten 3’s fakturaadress är:
3907 Brf Skytten 3
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Org.  769606-1840

Föreningens emailadress är:
brfadmin@skytten3.se

Vår Tekniska förvaltare är:

Pontus Hederstedt
pontus.hederstedt@cemi.se
CEMI AB 
Växel 0774-400 990. Direkt 08-408 83 515
www.cemi.se

Träffar: 321