Styrelsen

Som boendeform är bostadsrätten lite säregen då den faktiskt kräver att det finns några personer som kan tänka sig att lägga ner arbete för föreningen. Detta är ett slags “overhead” som är nödvändigt eftersom man äger någonting ihop. Föreningen liknar på sätt och vis ett företag där medlemmarna är ägare.

Brf Skytten 3’s styrelse

Ordförande

Rikard Ekman

Ledamöter

Ann-Sofie Ulin
Petter Birgersson

Kim Bäckström
Henrik Larsson

Sekreterare

Ann-Sofie Ulin

Kontakta styrelsen via mail här (länk).

Presentation av styrelsen

Rikard Ekman (ordförande)

Jag bor i C porten ihop med Birgitta och har en tonåring kvar hemma. Vi har bott i huset sedan 1999 och jag har varit med i styrelsen sedan föreningen bildades. Jag jobbar med IT och affärsutveckling i alla dess former.  För mig är familjen viktig och att träffa nya människor.  Har många hobbys, där segla med båten och laga mat och skidor är stora passioner. Vi, familjen trivs väldigt bra i huset.

Ann-Sofie Ulin

Jag är sekreterare i styrelsen sedan 2014 och kallas till vardags för Fia. Jag har bott i 6C med min familj sedan 2007 och jobbar som rektor för förskolan. På min fritid spelar jag gärna golf och reser utomlands.

Andreas Hedlund

Jag bor i C-porten, flyttade hösten 2020. Jag jobbar som kompositör och ljuddesigner och har gjort allt från Melodifestivalen till spelkonserter för symfoniorkester, men är sedan 4 år tillbaka anställd på ett spelbolag. På fritiden tar jag det ganska lugnt, spelar piano och pysslar med (för många) olika hobbyprojekt. Samlar även på gamla tv-spel och Kalle Anka-tidningar 🙂 Spenderar så mycket tid jag kan med min särbo också. Trivs väldigt bra i huset!

Kaarina Korhonen Dellmert

Jag bor i B-porten sedan 2011. Jag har två barn och två barnbarn. Jag är intresserad av släktforskning, skriva böcker om min släkt, träning, musik, museer och utställningar och träffa människor. Viktigast för mig är min familj, laga mat tillsammans, bygga lego, spela dataspel, pyssla eller bara vara med varandra. Jag trivs med mitt boende och mina grannar. Min roll i styrelsen är ha koll på våra gemensamma pengar.

Petter Birgersson

Flyttade in i B-porten tillsammans med min sambo Louise i april 2022. Driver ett litet byggföretag som sysslar med allt från badrumsrenoveringar och mindre snickerier till hela husbyggen och tillbyggnader. Jag har jobbat inom bygg sedan 2007. Min roll i styrelsen kommer att vara främst med fokus på fastighetsfrågor.

Revisor

Margareta Kleberg, Kleberg & BDO Revision AB

Valberedning

Anders Fridh, sammankallande, Nybodagatan 6 A
Kim Bäckström, Nybodagatan 6 C

Vill du engagera dig mer i vår bostadsrättsförening?

Vi vill få kontakt med alla medlemmar som kan tänka sig att arbeta i styrelsen. Ta chansen att få insyn och göra en insats i frågor som rör vårt gemensamma boende. Alla kan bidra med något – även du. Ta kontakt med vår valberedning om du är intresserad eller vill föreslå någon annan som du tror är lämplig.

Styrelsens år i föreningen

Januari / februari

Styrelsen börjar arbetet med årsredovisningen för föregående år. Styrelsen fördelar upp arbetsuppgifterna sinsemellan. Revisorn kontaktas och informeras om tidplanen.

Mars

Förvaltningsberättelsen är skriven nu och resultat- och balansräkning upprättad. Årsredovisningen lämnas till revisorn för granskning. Årsredovisningen fastställs på ett styrelsemöte. Motioner från medlemmarna inför föreningsstämman lämnas in och bereds av styrelsen.

April / maj

Datum för föreningsstämman skall vara bestämt och kallelse till stämman skall skickas ut tidigast fyra men senast två veckor före stämman. Om årsredovisningen är klar skall den bifogas kallelsen. Om inte skall den skickas separat till alla medlemmar före stämman. På föreningsstämman presenterar valberedningen sitt förslag till styrelseledamöter. Direkt efter stämman eller snarast möjligt hålls ett möte där den nyvalda styrelsen konstituerar sig.

Juni

Den nya styrelsen gör en besiktning av fastigheten för att kunna bilda sig en uppfattning om aktuell status.

Juli

Semesterperiod

Augusti

En period för genomgång av underhållsplanen och verksamhetsplanering. Underhållsplanen uppdateras utifrån genomgången i juni och eventuella åtgärder bokas in.

September

Löpande arbetsuppgifter och uppföljning av verksamhetsplanen.

Oktober

Valberedningen som valdes på föreningsstämman bjuds in till ett styrelsemöte. Genomgång av vilka ledamöter som står i tur att avgå och om det finns önskemål från styrelsen på kompletterande kompetens. Valberedningen inleder sitt arbete.

November

Budgetarbete inför det kommande året. Budgeten detaljeras i intäkter, kostnader, projektkostnader.

December

Genomgång av budgeten utifrån utfall för hela verksamhetsåret.

Ansvarsfördelning mellan styrelsen och föreningsstämman

Föreningsstämman
  • Utser styrelsens ledamöter
  • Beslutar om om- och tillbyggnader av fastigheten
  • Beslutar om fördelning av över- och underskott
  • Beslutar om eventuella stadgeändringar
Bostadsrättsföreningens styrelse
  • Beslutar om underhållsåtgärder
  • Beslutar om årsavgiftens storlek
  • Ansvarar för att gällande lagstiftning följs
  • Upprättar årsredovisning