Styrelsen

En bostadsrättsförening kräver att det finns några personer som kan tänka sig att lägga ner arbete för föreningen. Styrelsen företräder alla medlemmar och arbetar för föreningens bästa. Styrelsens viktigaste uppdrag är ansvara för föreningens organisation och förvaltning.

Brf Skytten 3’s styrelse

Ordförande

Rikard Ekman

Ledamöter

Ann-Sofie Ulin
Kaarina Korhonen Dellmert
Kim Bäckström
Henrik Larsson

Sekreterare

Ann-Sofie Ulin

Suppleanter

Barbro Almgren

Kontakta styrelsen via mail här (länk).

Presentation av styrelsen

Rikard Ekman (ordförande)

Jag bor i C porten ihop med Birgitta och har en tonåring kvar hemma. Vi har bott i huset sedan 1999 och jag har varit med i styrelsen sedan föreningen bildades. Jag jobbar med IT och affärsutveckling i alla dess former.  För mig är familjen viktig och att träffa nya människor.  Har många hobbys, där segla med båten och laga mat och skidor är stora passioner. Vi, familjen trivs väldigt bra i huset.

Ann-Sofie Ulin

Jag är sekreterare i styrelsen sedan 2014 och kallas till vardags för Fia. Jag har bott i 6C med min familj sedan 2007 och jobbar som rektor för förskolan. På min fritid spelar jag gärna golf och reser utomlands.

Henrik Larsson

Jag bor i B-porten, flyttade in här i juni 2011 så det har blivit några år i huset. Jobbar som konsult med brandväggar, nätverk och annat IT-relaterat. Gillar att spela golf, åka cab och leker gärna med retrodatorer som var moderna på 80- och 90-talet. Hanterar praktiska saker som hissar, brandskydd och liknande.

Kim Bäckström

Jag bor i C-porten, har bott här sedan 2007. Jobbar med design/utveckling av mjukvara. Gillar att klättra, vilket jag sysslat med sedan -92. Andra hobbies är bland andra MC och MTB.

Kaarina Korhonen Dellmert

Jag flyttade hit 2011 och bor i B. Jag är ”ekonomipersonen” i styrelsen. Jag umgås med min familj, tränar, släktforskar, skriver släktböcker, besöker museer/utställningar/konserter, pluggar något nytt ämne varje termin, lyssnar på musik – allt med finsk sisu!

Revisor

Margareta Kleberg, Kleberg & BDO Revision AB

Valberedning

Ellen Källback, sammankallande
Hanna Isaksson

Vill du vara med i styrelsen?

Det är viktigt med engagerade medlemmar som vill arbeta i styrelsen. Ta chansen att få insyn och göra en insats i frågor som rör föreningens gemensamma boende. Läs nedan om hur styrelsens år ser ut. 

Alla kan bidra med något – även du. Ta kontakt med valberedningen om du är intresserad eller vill föreslå någon annan som du tror är lämplig. 

Ansvarsfördelning mellan styrelsen och föreningsstämman

Föreningsstämman

  • Utser styrelsens ledamöter
  • Beslutar om om- och tillbyggnader av fastigheten
  • Beslutar om fördelning av över- och underskott
  • Beslutar om eventuella stadgeändringar

Bostadsrättsföreningens styrelse

  • Beslutar om underhållsåtgärder
  • Beslutar om årsavgiftens storlek
  • Ansvarar för att gällande lagstiftning följs
  • Upprättar årsredovisning

Styrelsens år i föreningen

Januari / Februari – Styrelsen börjar arbetet med årsredovisningen för föregående år. Styrelsen fördelar upp arbetsuppgifterna sinsemellan. Revisorn kontaktas och informeras om tidplanen.

Mars – Förvaltningsberättelsen är skriven nu och resultat- och balansräkning upprättad. Årsredovisningen lämnas till revisorn för granskning. Årsredovisningen fastställs på ett styrelsemöte. Motioner från medlemmarna inför föreningsstämman lämnas in och bereds av styrelsen.

April / Maj – Datum för föreningsstämman och när kallelsen skall ut är beslutade. På föreningsstämman presenterar valberedningen sitt förslag till styrelseledamöter. Direkt efter stämman eller snarast möjligt hålls ett möte där den nyvalda styrelsen konstituerar sig.

Juni – Den nya styrelsen gör en besiktning av fastigheten för att kunna bilda sig en uppfattning om aktuell status.

Juli – Semesterperiod

Augusti – Genomgång av underhållsplanen och verksamhetsplanering. Underhållsplanen uppdateras utifrån genomgången i juni och eventuella åtgärder bokas in.

September – Löpande arbetsuppgifter och uppföljning av verksamhetsplanen.

Oktober – Valberedningen som valdes på föreningsstämman bjuds in till ett styrelsemöte. Genomgång av vilka ledamöter som står i tur att avgå och om det finns önskemål från styrelsen på kompletterande kompetens. Valberedningen inleder sitt arbete.

November – Budgetarbete inför det kommande året. Budgeten detaljeras i intäkter, kostnader, projektkostnader.

December – Genomgång av budgeten utifrån utfall för hela verksamhetsåret och beslut om budget för kommande året.