Sopor och avfall

Föreningen sopsorterar! Vi har:

 • tre skåp för matavfall (runda luckor, närmast A-porten)
 • sex skåp som är avsedda för hushållsavfall (runda luckor)
 • två skåp för tidningsinsamling (fyrkantiga luckor)

Alla skåpen är märkta med skyltar på vilken typ av avfall som skall slängas var. Matavfallspåsar finns i cykelkällaren, en trappa ner från C-porten. Matavfallspåsar kan du även hämta i Solna stadshus.  Hämtning och tömning av hushållsavfall sker på onsdagar och matavfall på fredagar. Tidningsavfall hämtas varannan vecka.

Tänk på att:

 • sortera rätt och kasta soporna i rätt skåp.
 • alltid stänga luckan till sopskåpet.
 • matavfall läggs i särskilda bruna påsar och slängs i speciella sopskåpen närmast A-porten. Påsar med plastad insida eller av plast får inte användas. Inget annat avfall får kastas i dessa skåp, sophämtarna tar bara med sig matavfall. Felaktigt avfall i dessa skåp måste föreningen ta hand om.
 • hushållssopor skall paketeras i väl hopknutna soppåsar. Smutsiga blöjor räknas som hushållssopor.
 • tidningar skall lämnas i pappersåtervinningen. Pizzakartonger/förpackningsmaterial räknas inte som tidningar.
 • elavfall (lysrör, lågenergilampor, glödlampor, handverktyg, leksaker, klockor, radio, skrivare, datorer med sladd/batteri) kan lämnas i insamlingskärl i port 6 C. Större saker som kylskåp, frysar och spisar måste du forsla till en återvinningsstation.
 • du inte får lämna/lägga något utanför sopskåpen.
 • soppåsar inte får förvaras i trapphuset eller utanför fastigheten innan de slängs.
 • inte förvara soppåsar på balkongen eftersom detta kan locka till sig både fåglar och skadedjur.

Läs mera om avfallshanteringen och återvinningsstationer i Solna stad
https://www.solna.se/boende–miljo/avfall-och-atervinning