Sopor och avfall

Vår bostadsrättsförening sopsorterar! Vi har:

 • tre skåp för matavfall
 • sex skåp som är avsedda för hushållsavfall
 • två skåp för tidningsinsamling.

Alla skåpen är märkta med skyltar på vilken typ av avfall som skall slängas var. Matavfallspåsar kan du hämta i Solna stadshus alternativt på Hemköp i Huvudsta Centrum. Du kan även hämta dessa i den nedre cykelkällaren som ligger en trappa ner från C-porten. Hämtning och tömning av hushållsavfall sker på onsdagar och matavfall på fredagar. Vår leverantör heter SITA Hushållssopor och telefonnummer till dem hittar du under fliken “Service”.

Tänk på att:
 • alltid stänga luckan efter dig.
 • du får inte lämna/lägga något utanför sopskåpen. Sophämtarna tar bara med sig det som finns i skåpen.
 • soppåsar inte får förvaras i trapphuset eller utanför fastigheten innan de slängs. Man måste förvara dem inne i lägenheten till dess att man går ut och slänger dem i sopkärl utanför fastigheten.
 • det inte inte är lämpligt att förvara soppåsar på balkongen eftersom detta kan locka till sig både fåglar och skadedjur.

Hushållsavfall

Hushållsavfall som matrester, förpackningar, returpapper, städsopor, blöjor. Det är brännbart och du slänger det i något av de sex skåpen. Hushållssopor får endast slängas i väl ihopknutna soppåsar. Smutsiga blöjor räknas som hushållssopor. Riv sönder skrymmande föremål som wellpappkartonger eller pizza-kartonger för att de inte skall fastna i sopluckan.

Matavfall

Matavfall är råa eller tillagade matrester av t.ex. kött, fisk, grönsaker, rotfrukter, frukt, bröd, pasta, ris, mjöl, ägg, hushållspapper, kaffefilter och tepåsar av papper samt matrester från tillagningen. Dessa skall du lägga i särskilda bruna påsar och slänga i de speciella sopskåpen närmast A-porten. Påsar med plastad insida, av plast eller majsstärkelse, får inte användas.

Tidningar

Tidningar skall lämnas i pappersåtervinningen. Behållarna står framför huset bredvid skåpen för hushålls- och matavfall. OBS! Pizzakartonger och förpackningsmaterial räknas INTE som tidning eller returpapper!

Elavfall

Elavfall är lysrör, lågenergilampor, glödlampor, handverktyg, leksaker, klockor, radio, skrivare, datorer med sladd/batteri. Sådant kan du lämna i insamlingskärl i port 6 C. Större saker som kylskåp, frysar och spisar måste du forsla till en återvinningsstation. Elavfall innehåller tungmetaller och skall därför samlas in separat.

Grovsopor

Grovsopor är saker som är för stort för soppåsen eller inte är brännbart. Föreningen ordnar en container två gånger per år under vår- och höststädning och där kan du lämna grovsopor.

Detta får du INTE slänga:

 • Bygg- och rivavfall vid reparation, du ansvarar för att detta forslas bort.
 • Färg och andra kemiska vätskor, se information på Solna Stads webplats (länk).
 • Gamla mediciner eller rester av mediciner lämnar du på Apoteket.
 • Glas och flaskor, se information på Solna Stads webplats (länk).
 • Metall, se information på Solna Stads webplats (länk).
 • Möbler och annan inredning får du inte lämna i våra gemensamma ytor. Du ansvarar för att transportera bort dessa.
 • Miljöfarligt avfall är allt med kemikalieinspektionens orange symboler. Se information på Solna Stads webplats (länk).
 • Hårdplast, större plastförpackningar. Se information på Solna Stads webplats (länk).
 • Trädgårdsavfall är växter, gräs, grenar. Dessa lämnas i container två gånger per år under vår- och höststädning.

Mer information och tips hittar du på Solna Stads webplats (länk). Karta på Solna Stads avfalls- och återvinningsstationer finns på anslagstavlan i entren.

Lär dig mera om avfallshantering och symboler här (länk).