GDPR

Alla verksamheter måste följa GDPR, dataskyddsförordningen. Det innebär att bostadsrättsföreningen måste följa de grundläggande principerna för registrering och förvaring av personuppgifter.

Dessa uppgifter sparar Brf Skytten om alla medlemmar och boende:

Medlemsregister och lägenhetsförteckning

Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra medlemsregister och lägenhetsregister enligt Bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§.

Föreningens medlemsregister innehåller uppgifter om varje medlems namn och postadress, tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen, och den bostadsrätt som medlemmen har. Uppgifterna lagras hos föreningens ekonomiska förvaltare. Det är endast styrelsen och förvaraltarens kontaktperson som har tillgång till registret.

Lägenhetsförteckningen omfattar varje lägenhet i föreningen, både hyresrätter och bostadsrätter. I denna anges respektive lägenhets beteckning, belägenhet, rumsantal, övriga utrymmen, dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska planen, bostadsrättshavarens namn, samt insatsen för bostadsrätten. Det är endast styrelsen och föreningens ekonomiska förvaltare som har tillgång till lägenhetsförteckningen. Denna förteckning lagras hos vår administrativa förvaltare. Det är endast styrelsen och förvaltarens kontaktperson som har tillgång till förteckningen.

Dessa register och förteckningar är nödvändiga för föreningens verksamhet och ändamål. Uppgifterna lagras så länge medlemskap eller hyresavtal pågår. Efter att medlemskap eller hyresavtal upphört, raderas eller avidentiferas uppgifterna.

Kontaktuppgifter

Föreningens kontaktlista omfattar alla medlemmar och hyresgäster. Kontaktlistan lagras digitalt i styrelsens mapp och det är endast styrelsen som har tillgång till listan.  Styrelsen använder dessa listor om det uppstår en akut krissituation som vattenskada, brand eller annat som kräver skyndsamt agerande.

Vid andrahandsuthyrning

När en medlem ansöker om att få hyra ut sin lägenhet i andra hand lämnas namn och
kontaktuppgifter och personnummer på andrahandshyresgästen till föreningen.
Dessa uppgifter raderas när andrahandsuthyrningen har upphört alternativt om ansökan har blivit avslagen. Listan lagras digitals i styrelsens mapp och det är endast styrelsen som har tillgång till listan.