Välkommen ny medlem!

Välkommen ny medlem! Vi hoppas du skall trivas i vår förening.

Föreningens hemsida är informationskanalen om boende, reglerna i vår förening samt aktuell information från styrelsen. Utöver det finns det information på anslagstavlan i entrén. Där hittar du information om kontaktpersoner för frågor, problem och felanmälan. Du kan lägga frågor eller idéer och förslag i styrelsens brevlåda vid tvättstugan. Om du vill informera dina grannar om renovering, fest eller annat kan du använda anslagslisten i entrén.
Styrelsen når du via e-post på brfadmin@skytten3.se.

Det mesta och viktigaste i en bostadsrättsförening regleras i föreningens stadgar. Stadgarna hittar du här.

Utöver stadgarna har bostadsrättsföreningens styrelse antagit ett antal “trivselregler” för att alla boende skall veta vad som gäller i Skytten 3. Dessa finns på hemsidan under rubriken Trivsel och grannsämja.

Några viktiga punkter att läsa om i stadgar och trivselregler

  • En tydlig förklaring till vad bostadsrättsföreningen ansvarar för och vad du som medlem ansvarar för finns i 17–20§§ i stadgarna.
  • Regler för vad man får göra själv, vad man behöver styrelsens tillstånd till och vilka tider man kan göra viss typ av arbeten som borrning och bilning finns i 24 § i stadgarna. Under rubriken Renovera och vårda hittar du en rutin för ansökan om att få renovera samt vilka kravföreningen ställer på renoveringen och fackmannamässighet. Är du det minsta osäker, ta kontakt med styrelsen. Styrelsen har även möjlighet att få hjälp vid bedömning av olika renoveringsarbeten genom föreningens tekniske förvaltare.
  • Information om medlemskap i föreningen finns i 40–45 §§ i stadgarna. Som medlem kan du göra din röst hörd på årsstämman som hålls under maj-månad. Separat kallelse tillsammans med föreningens årsredovisning delas ut i god tid före mötet. Du kan även lämna motioner till stämman eller lämna egna förslag till styrelsen.
  • Föreningen sopsorterar och har sopskåp för hushållsavfall, matavfall och tidningsinsamling. Medlemmarna har möjlighet att lämna mindre elavfall samt batterier i insamlingskärl källaren i port 6 C. Föreningen har inte avfallssortering för glas, plast, papper eller grovavfall. Dessa kan lämnas på någon av Solna stads avfallsstationer. Under rubriken Sopor och avfall på hemsidan kan du läsa mera detaljer om avfallshanteringen i föreningen.

Vi har två städdagar per år då vi röjer och rensar tillsammans både ute och inne. Vi brukar börja vid tiotiden på morgonen och avsluta med gemensam korvgrillning på vår uteplats. Dessa dagar är ett bra tillfälle att träffa grannarna och bekanta sig med varandra. Att veta vilka som bor i vårt hus bidrar till säkerhet och förebygger brott.

Är du intresserad av styrelsearbete, ta kontakt med valberedningen. Vi ser gärna att många engagerar sig i gemensamma arbetet.
Hör gärna av dig om det är någon information som du saknar på hemsidan. Du är alltid välkommen att höra av dig till styrelsen via e-post (brfadmin@skytten3.se).

Varmt välkommen till oss!
Styrelsen för BRF Skytten 3