Välkommen ny medlem!

Vi hoppas du skall trivas i vår förening.

Information om boende, reglerna i vår förening samt aktuell information från styrelsen hittar du på hemsidan och på anslagstavlan i entrén. Där finns också information om kontaktpersoner för frågor, problem och felanmälan. Styrelsen når du via e-post (länk). Du kan även lägga frågor eller idéer och förslag i styrelsens brevlåda vid tvättstugan.

Bostadsrättsföreningens styrelse har antagit ett antal “trivselregler” för att alla boende skall trivas tillsammans och veta vad som gäller. Några viktiga punkter att tänka på är vad som gäller vid renovering. Det kan gälla vad man kan göra själv, vad man behöver styrelsens tillstånd till och vilka tider man kan göra viss typ av arbeten som borrning och bilning. Är du det minsta osäker, ta kontakt med styrelsen. Styrelsen har även möjlighet att få hjälp vid bedömning av olika renoveringsarbeten genom vår tekniske förvaltare.

Föreningen sorterar matavfall. Det läggs i bruna pappåsar och slängs i avsedda avfallsskåp, nämligen de tre närmast A-porten. De två skåpen längst bort är för tidningsinsamling och de övriga skåpen är avsedda för hushållssopor. Det är viktigt att inte slänga matavfall i plastpåsar eller andra sopor i skåpen som bara är avsedda för matavfall. De bruna pappåsarna kan hämtas i Solna stadshus alternativt på Hemköp i Huvudsta Centrum. Det finns även matavfallspåsar för de boende i den nedre cykelkällaren som ligger en trappa ner från C-porten. Föreningen har inte avfallssortering för glas, plast, papper eller grovavfall. Dessa kan lämnas på någon av Solna stads avfallsstationer. Medlemmarna har möjlighet att lämna mindre elavfall samt batterier i insamlingskärl källaren i port 6 C.  Mera om avfall  och sortering kan du läsa på vår hemsida under Sopor och avfall.

Som medlem kan du göra din röst hörs på årsstämman som hålls under maj-månad. Separat kallelse tillsammans med föreningens årsredovisning delas ut i god tid före mötet. Du kan även lämna motioner till stämman eller lämna egna förslag till styrelsen.

Är du intresserad av styrelsearbete, ta kontakt med valberedningen. Vi ser gärna att många engagerar sig i gemensamma arbetet.

Vi har två städdagar per år då vi röjer och rensar tillsammans både ute och inne. Vi brukar börja vid tiotiden på morgonen och avsluta med gemensam korvgrillning på vår uteplats. Dessa dagar är ett bra tillfälle att träffa grannarna och bekanta sig med varandra. Att veta vilka som bor i vårt hus bidrar till säkerhet och förebygger brott.

Hör gärna av dig om det är någon information som du saknar på hemsidan. Du är alltid välkommen att höra av dig till styrelsen via e-post (länk).

Varmt välkommen till oss!

Styrelsen för BRF Skytten 3