Ekonomisk Förvaltare

Vår ekonomiska/kamerala förvaltare SBC når du på:

SBC Kundtjänst
Box 226, 851 04 Sundsvall
0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se
Öppet vardagar 07.00 – 21.00

Vad gör en ekonomisk/kameral förvaltare?

SBC hanterar årsavgifter och debitering, lägenhetsförteckningar, debitering av P-platser, lägenhetsöverlåtelser och pantförskrivningar. De ansvarar för löpande bokföring, betalning av leverantörsfakturor, skatte- och momshantering, kvartal- och månadsrapporter, bokslut och deklarationer.