Stadgar

Föreningens verksamhet styrs förutom av Sveriges lag även av föreningens egna stadgar. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som gäller och hur bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter regleras. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

Under 2023 har Styrelsen uppdaterat de gamla stadgarna. Den nya versionen godkändes på en extra stämma i juni eftersom vi inte var tillräckligt många deltagare som krävdes för att den nya versionen skulle godkännas på den ordinarie stämman i maj.

De nya stadgarna godkändes enhälligt.

Stadgar BRF Skytten 3

Den gamla versionen från 2018 finns här (länk) för jämförelser.