Din säkerhet

Din egen krisberedskap

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig samhällsstörning måste du klara kunna klara dig utan hjälp från samhället minst en vecka och själv tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme. Du behöver kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris.

Cyklar

 • Lås cykeln med ett godkänt U-lås eller bygellås som komplement till cykelns fast monterade bakhjulslås (som också ska vara godkänt).
 • Sätt fast låset så att det låser fast både framhjul och ram vid ett fast förankrat föremål.
 • Lås fast cykeln i något som inte kan lyftas eller enkelt manipuleras.
 • Ta av sadeln om möjligt.
 • Id-märk cykeln så att den går att identifiera. Stöldmärk cykeln, anteckna ramnumret och förvara det på en säker plats
 • Låt inte cykeln stå ute över natten.

Internet/mobil 

 • Se till att du har antivirus-program i din mobil, Ipad eller dator.
 • Skapa starka lösenord som är svåra att gissa sig till. Använd inte samma till flera sidor.
 • Lämna aldrig koder, lösenord eller likande till någon obehörig. Myndigheter, banker, försäkringskassa o.s.v. tar inte kontakt via sms eller mail.
 • Använd inte bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som kontaktar dig.
 • Om någon du inte känner ringer och du är osäker, lägg på luren eller be att få ringa tillbaka till ett nummer som uppringaren uppger och som du kan ta reda på.
 • Lita inte på den som kontaktar dig och har personliga uppgifter om dig. Dessa är enkla att hitta på nätet.
 • Visa inte onödig information för människor du inte känner i sociala medier som Facebook, Instagram eller Linkedin.
 • Ta reda på viktiga telefonnummer och länkar och ha dessa till hands.

Källarförråd

 • Se till att dina källarförråd inkluderas i din hemförsäkring.
 • Vissa försäkringar kräver att dörrar/fönster varit stängda/låsta för att försäkringen ska gälla fullt ut.
 • Ha bra hänglås till dörren.
 • Förvara inte värdeföremål synligt i förråden.
 • Polisanmäl all form av olaga/brottslig händelse du upplevt eller utsatts för.
 • Rapportera till styrelsen om du ser obehöriga rör sig i området eller beter sig märkligt.

Lås och nycklar

 • Du ansvarar för att nycklar och brickor inte kommer i orätta händer.
 • Brickorna är personligt registrerade och avser varje enskild lägenhet. Det är du som brf- innehavare som har ansvar för alla brickor i ditt hushåll.
 • Om du förlorar en bricka, står du för kostnaden för en ny (200 kr)
 • Portkoden och brickan gäller mellan 06.00 – 22.00. Portkoden är spärrad mellan 22.00 -06.00 och då kan porten öppnas med brickan + pinkod eller nyckeln.
 • Brickan har samma funktion som nycklar och skall överlämnas till köparen. I annat fall får köparen stå för kostnaden för nya brickor.
 • Anmäl förlorade nycklar till gemensamma utrymmen till styrelsen.
 • Lås alltid båda låsen i lägenhetsdörren när du går hemifrån.
 • Lås ytterdörren när du är hemma.
 • Se till att ytterdörrar, dörrar till förråd hålls låsta.
 • Se till att dörrar stängs efter dig och ställ inte upp en dörr obevakad.
 • Lämna inte vår portkod till obehöriga.
 • Meddela styrelsen om du ser något avvikande eller konstigt.
 • Om du ser trasiga dörrar, brytbleck eller fönster, anmäl till styrelsen.
 • Polisanmäl alltid inbrottsförsök.
 • Släpp inte in någon okänd till ditt hem.
 • Var kritisk mot okända besökare. Fråga om du kan hjälpa till och vart personen skall.

När du borta hemifrån en längre tid

 • Se till att plattor och ugn är avstängda.
 • Dra ut väggkontakter och antennsladdar till nätanslutna apparater. Om du är borta länge, ta ut batterierna.
 • Se till att kranar och maskiner som disk- eller tvättmaskin är avstängda.
 • Töm kylskåpet på alla färskvaror. Kan du tömma kylskåpet helt, stäng då av strömmen och öppna dörrarna för att undvika mögel.
 • Släng soporna och rensa vasken.
 • Lås in värdesaker och smycken i värdeskåp eller väl undangömda.
 • Se till att alla fönster och balkongdörrar är stängda och ordentligt låsta.
 • Kontrollera att markiser eller parasoller har rätt läge, det kan vara blåsigt medan du är borta.
 • Se till att det inte är insyn bostaden.
 • Använd innerbelysning och digital timer så att belysningen går igång och stängs automatiskt.
 • Gör uppehåll eller vidarebefordran på postutdelning och prenumerationer.
 • Undvik att skriva på sociala medier att du är bortrest.

Skydda dig ute

 • Lämna inte handväskan utan uppsikt.
 • Ha plånbok och mobiltelefon i innerfickan, inte i bakfickan.
 • Ha inte mera pengar eller kort i plånboken än vad du behöver.
 • Skydda din kod när du betalar eller tar ut pengar.
 • Förvara inte koder tillsammans med bankkorten.
 • Förvara inte nycklar, plånbok, legitimation eller kontokort på samma ställe.

Strömavbrott

 • Kontrollera om avbrottet bara är i din bostad.
 • Om bara du har strömavbrott, kontrollera dina säkringar. Om en säkring gått, byt/återställ säkring.
 • Om ingen säkring har gått och du ser att ström saknas även hos grannar och i omgivningen, kolla om det finns information om strömavbrottet. Sådan kan du hitta på nätägarens hemsida eller på avbrottskartor på nätet.
 • Om det inte finns någon information om strömavbrottet kan du göra en felanmälan via telefon. Stora avbrott upptäcker nätägarna automatiskt, men lokala fel behöver anmälas för att de ska upptäcka dem.  Ladda gärna ner Vattenfalls app ”Avbrottsinfo” i mobilen

Vardagssäkerhet hemma

De flesta skador och olyckor där barn är inblandade sker hemma. De vanligaste är fallolyckor, klämskador, brännskador och förgiftningar. Andra olyckor uppstår när barn sväljer eller stoppar saker i näsa eller mun, drar ned bordsdukar eller andra tyngre saker som de kan skada sig på, eller kommer i kontakt med elektrisk ström. Många av allvarliga olyckorna kan förhindra genom att göra hemmet säkrare.

Tips för säkra barn
 • Lås in mediciner och kemikalier, gärna på hög höjd.
 • Skaffa tipp-, häll- och ugnsskydd på spisen
 • Förvara tändstickor och tändare säkert
 • Förvara knivar och andra redskap säkert
 • Petsäkra eluttag, sladdosor och grenkontakter
 • Ha fallskydd på skötbordet och spjälskydd på sängen
 • Fäst spärrar på fönster och balkongdörrar
 • Lägg undan småsaker som barnen kan stoppa i munnen
 • Lämna inte barn oövervakade i närheten av vatten

Runt 30% av alla olycksfall som resulterar i personskador sker hemma. Bland äldre sker 75% av skadorna i hemmiljö. Sladdar, lösa mattor och hala golv är vanliga orsaker. Vanligt är också olyckor i samband med att man balanserar på stol, pall eller stege för att byta glödlampa, ordna med gardiner, tvätta fönster och liknande.

Tips för säkra vuxna
 • Gör en säkerhetsgenomgång av ditt hem! Leta efter möjliga olycksrisker och åtgärda dessa.
 • Gör familjen, även barnen, delaktiga och medvetna om hemmets risker och hur man ska göra vid olika kris- och nödsituationer.
 • Utbilda dig i t.ex. brandskydd, första hjälpen och hjärt- lungräddning.
 • Undvik lösa sladdar på golvet eller annat som utgör en snubbelrisk.
 • Skaffa halkfri badrumsmatta och halkmatta i badkaret
 • Lägg halkskydd under mattor
 • Se över trasig elkontakter och sladdar
 • Ha saker som du ofta behöver nära till hands i stället för att behöva klättra för att nå dessa.
 • Skaffa timer för spis, strykjärn och kaffebryggare.
 • Se till att allmänbelysningen i bostaden är god. Installera gärna en nattlampa.
 • Om du behöver: se till att du har en stadig plats att sitta på vid av- och påklädning.
 • Använd ordentliga skor, gärna med halk-skydd, om det är halt ute

Solna stad erbjuder Fixarservice till dig som är 65+. Det är praktisk hjälp med vardagliga sysslor som du kanske kan utföra själv, men bör avstå från på grund av risken att ramla eller skada dig.