Vägarbeten i vår närhet

Trafikverket börjar med ledningsomläggningar på Ankdammsgatan, på sträckan mellan Framnäsbacken och Nybodagatan. Trafikverket skall lägga om olika typer av ledningar så som vatten-, el- och fiberledningar. Ankdammsgatan stängs för genomfartstrafik och busstrafiken leds om. Gående och cyklister kommer dock alltid … Continue reading