Information

Luftcirkulation och “visselljud” i A-porten

Det har kommit frågor om undertryck och visselljud i portarna.

Alla boende bör säkerställa att spaltventilerna (fönsterventilerna) är öppna då luftcirkulationen i lägenheterna inte fungerar som den ska om dom är stängda. Det får till följd att det inte blir varmt i lägenheten eftersom luften inte kan cirkulera runt elementen och sedan vidare runt i rummen som den ska.

Detta gäller speciellt i A-porten men vi ber alla kontrollera och öppna ventilerna. Sannolikt är många stängda och det är därför det uppstår ett visselljud i entredörren till huset då luft sugs in via boendes dörrar i trapphuset istället för via fönsterventilerna.

mvh

Styrelsen

Beslut om höjning av årsavgiften

Beslut om höjning av årsavgiften med 9% from 2024-01-01.

På grund av ökade kostnader för föreningens lån, höjda energikostnader för fjärrvärme och elavgifter behöver vi höja avgiften.

Mvh
Styrelsen

Gemensam Trädgårdskväll

Tisdagen den 29 augusti vid 18.30 samlas vi ute för lite ”småfix” som att fräscha upp trädgårdsmöbler, rensa ogräs, plocka skräp och göra fint runt huset

Vi bjuder på dricka och snacks.

Välkommen!

Styrelsen för Skytten 3

Nya stadgar 2023 publicerade

De nya stadgarna för vår BRF ligger nu publicerade under Om föreningen – Stadgar.

Mvh Styrelsen

Förtydligande angående dörrknackning

Vid dörrknackning – begär legitimation!

För ärenden som styrelsen står bakom så läggs normalt sett ut information i förväg på vår webbsida, samt i trappuppgångar.
Personal/Firmor som styrelsen anlitat, för jobb i lägenheter, bär synlig ID-bricka/legitimation.

Om en okänd person vill komma in hos dig – begär legitimation. Om du är osäker på ifall personen är den han eller hon utger sig för att vara, tacka nej till besöket.

Mvh
Styrelsen

Problem med fläkten i torkrummet

Det är fel på stora fläkten i torkrummet och därför samlas det vatten på golvet. Felet är anmält i början på veckan men det kommer att dröja till början på nästa vecka tills felet är åtgärdat. Vi ber dig därför torka bort vattnet när du har använt torkrummet.

Felet är åtgärdat tisdagen den 23 maj och allt fungerar som det skall nu.

Nyheter i bostadsrättslagen från 1 januari 2023

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Några viktiga punkter i lagen är:

Renoveringar som utförs efter 1 januari 2023: Lagen innebär tydligare regler för renovering av bostadsrätter. Medlemmen behöver tillstånd från styrelsen för flera åtgärder än tidigare. Utöver ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas, utgör nu även ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt eldstad samt åtgärder som påverkar brandskyddet en väsentlig förändring av en lägenhet. De nya reglerna innebär att medlemmen kan förlora sin bostadsrätt om hen utför olovliga åtgärder som inte kan ses som ringa och inte vidtar rättelse efter uppmaning. Vid sådana tillfällen anmanar styrelsen bostadsrättshavaren att vidta rättelse senaste två månader efter vetskap om den olovliga åtgärden.

Föreningens årsredovisningar: Årsredovisningen ska innehålla en kassaflödesanalys, samt vid negativt resultat, en upplysning om vad det får för verkan på föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. Utöver det ska årsredovisningen innehålla följande nyckeltal: årsavgift/kvm, skuldsättning/kvm, sparande/kvm, energikostnad/kvm, räntekänslighet

Rösträtt: Principen om lika rösträtt för alla ska gälla som huvudregel. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst.

Mäklarens objektbeskrivning: Objektssbeskrivningen skall ange samtliga utrymmen, som tex förråd, om de är upplåtna med bostadsrätt. Den skall även innehålla uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuld, det vill säga den del av föreningens lån som belastar lägenheten.

Upplåtelseavtal i nybyggnation: Det finns en del nya regler vad det gäller upplåtelser inom nybyggnationer. Dessa berör inte vår förening.

I och med den nya lagen behöver alla bostadsrättsföreningar uppdatera sina stadgar, så även Skytten 3. I samband med detta kommer styrelsen se över även andra punkter i stadgarna. Löpande information om arbetet kommer att finnas på hemsidan. Har du redan nu frågor om nya bostadsrättslagen, hör av dig till styrelsen (länk).