Årsstämma 2021

Årsstämma hålls tisdagen den 25:e maj klockan 19.00 Årsstämman är en hybridstämma. Medlemmen kan delta fysiskt genom att närvara vid mötet i matsalen på Skytteholmskolan eller Medlemmen kan delta digitalt genom Google Meet. Årsstämman hålls enligt gällande restriktioner. Deltagarna skall … Continue reading