Uppdatering gällande IMD (Individuell Mätning och Debitering av el)

Styrelsen har diskuterat IMD som innebär gemensamt ett el-avtal för fastigheten och alla lägenheter. Vi anser att vi under 2023 inte skall gå vidare med projektet utan skjuter fram det till 2024. Beslutet grundar sig på de oroligheter som råder i världen, såsom räntan, inflationen och kriget i Ukraina. Dessa faktorer har en stor inverkan på priset och tillgången på el, vilket kan leda till att kostnadsbilden inte blir förmånligare med ett gemensamt el-avtal. I stället skall vi under 2023 analysera IMD för att vara redo så fort läget förändras positivt.