Författarnamn: Kim Bäckström

Obligatorisk sortering av matavfall

Sortering av matavfall är obligatoriskt sedan 1:a Januari 2024 för alla hushåll och verksamheter. Med matavfall menas ickeflytande köks- och livsmedelsavfall samt flytande matfett.

Matavfallet kan bli en värdefull resurs om det sorteras ut. Sorteringen har även en positiv effekt på våra gemensamma avloppsledningar, detta då fetter bildar avlagringar som till slut orsakar stopp.

Läs gärna mer om hantering av matavfall på Solna komuns hemsida https://www.solna.se/boende–miljo/avfall-och-atervinning/matavfall

Mvh
Styrelsen

Beslut om höjning av årsavgiften

Beslut om höjning av årsavgiften med 9% from 2024-01-01.

På grund av ökade kostnader för föreningens lån, höjda energikostnader för fjärrvärme och elavgifter behöver vi höja avgiften.

Mvh
Styrelsen

Förtydligande angående dörrknackning

Vid dörrknackning – begär legitimation!

För ärenden som styrelsen står bakom så läggs normalt sett ut information i förväg på vår webbsida, samt i trappuppgångar.
Personal/Firmor som styrelsen anlitat, för jobb i lägenheter, bär synlig ID-bricka/legitimation.

Om en okänd person vill komma in hos dig – begär legitimation. Om du är osäker på ifall personen är den han eller hon utger sig för att vara, tacka nej till besöket.

Mvh
Styrelsen