Planerat avbrott i er fjärrvärmeleverans

Enligt information vi fått tidigare kommer det att vara ett avbrott på fjärrvärmeleveransen för fastigheter omkring oss men inte vår fastighet Nybodagatan 6. Detta var felaktigt och även vi kommer att påverkas av avbrottet.

Detta är den information som gått ut från Norrenergi:

Planerat avbrott i er fjärrvärmeleverans
– värme och varmvatten stängs av
Nu bygger vi ut vårt fjärrvärmenät och behöver därför stänga av värmeleveransen till er fastighet enligt nedan:
Onsdagen den 30 augusti kl. 08:00 – 22:00

Berörda fastigheter är:
– Ankdammsgatan 44 (Dungens förskola)
– Huvudstagatan 2 A (Max), 2 B-D (Solna ungdomscafé och Skytteholms IP)
– Nybodagatan ojämna nummer 5-7, jämna nummer 8 (Skytteholmsskolan) 10-16

Värme och varmvatten levereras inte under den aviserade tiden. Vi jobbar så fort vi kan för att avbrottet ska bli så kort som möjligt. Så snart arbetet är genomfört kommer värmen tillbaka.
För mer information om arbetet, kontakta gärna vår arbetsledare Hans Andersson eller Michael Felczak på telefon 08-475 04 00.


Varma hälsningar
Norrenergi