Obligatorisk sortering av matavfall

Sortering av matavfall är obligatoriskt sedan 1:a Januari 2024 för alla hushåll och verksamheter. Med matavfall menas ickeflytande köks- och livsmedelsavfall samt flytande matfett.

Matavfallet kan bli en värdefull resurs om det sorteras ut. Sorteringen har även en positiv effekt på våra gemensamma avloppsledningar, detta då fetter bildar avlagringar som till slut orsakar stopp.

Läs gärna mer om hantering av matavfall på Solna komuns hemsida https://www.solna.se/boende–miljo/avfall-och-atervinning/matavfall

Mvh
Styrelsen