Ställa upp ytterdörren?

Vi har varit tvungna att ta bort klossarna som skulle vara till hjälp när man vill ställa upp dörren tillfälligt. När man använder klossarna påverkas dörrautomaten – de försöker stänga dörren. Använder man klossen felaktigt leder det till att gångjärnen vrids i sidled och linjerar inte som de skall. Det har uppstått ett stort fel i A-porten. Det kostar mycket pengar att reparera dörren och därför har vi tagit bort klossarna för att inte få mera dyrbara skador.

Styrelsen skall dels reparera dörren i A-porten och dels titta på en ny lösning för dörröppnare eller hur man kan ställa upp dörrarna.

Träffar: 13

Comments are closed.