Genomförda projekt

 • Portar och passagesystem
  • Fastigheten har fått nya portar och ett nytt passagesystem som även kan användas för att boka tid i tvättstugan (avslutat april 2021). Brickorna har delats ut till boende och bokningstavlan till tvättstugan har aktiverats (juli 2021).
 • Målning i fastigheten
  • Målning av trapphusen, tvättstugan, hissarna och källaren är genomförd. Stort tack till alla som gjorde det möjligt att genomföra detta trots att vissa ytor behövde stängas av delvis. (avslutat april 2021)
 • Indragning av fiber
  • Styrelsen har skrivit ett avtal med Stockholms stadsnät. Bolaget har dragit in fiber till alla lägenheter och lokaler under perioden v.1 – v. 8 2021. Driftsättning har skett och debitering av avgiften började från och med 1/3 2021.  Avgiften för fiber är fiber är 199 kr/månad. (avslutat feb 2021)
  • Beslut om fiberindragning vid extra föreningsstämma 2020-10-24. Beslutspunkt: Gruppanslutning bredband. Stämman hade att ta ställning till styrelsens förslag: Stämman röstar om att ge styrelsen mandat att teckna gruppavtal avseende installation av ett fibernät samt gruppavtal avseende bredband. Abonnemangsavgiften på 199 kr för 200/200 Mbit/s aviseras varje bostadsrättslägenhet ovanpå månadsavgiften. Stämman godkände styrelsens förslag.
 • Stamspolning 
  • Relita har genomfört en stamspolning i alla lägenheter och lokaler. Stamspolningen har gått väldigt bra och Relita har fått tillträde till alla lägenheter. Ett stort tack till alla boende för gott samarbete! Styrelsen avser beställa en ”relining” av liggande källarstam. Detta skall göras när pandemisituationen gör det möjligt. När reliningen görs måste vattnet stängas av och det går inte att duscha eller spola i köket. Närmare information om detta kommer närmare projektstart. (avslutat febr. 2021)
 • OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll)
  • Föreningen har genomfört OVK under året. Teknikern har upptäckt fel och brister i vissa lägenheter och lokaler och åtgärdat dem genom t.ex. byte av don, platta etc. Den här typen av arbeten skall betalas av medlemmen enligt 13§ i våra stadgar. Berörda medlemmar har fått en separat faktura för dessa arbeten. Vissa lägenheter har ännu inte undersökts eller åtgärdats. Närmare information om tidpunkt om undersökningen kommer. När undersökningen och åtgärderna har gjorts, kommer dessa hushåll få en faktura för arbetet.
 • Trapphusrenovering
  • Nya portar är beställda.  De gamla elledningarna i alla tre uppgångarna har nu snyggats till och dragits om. Styrelsen återkommer med information när vi har fått en mera exakt leveranstid från leverantören. (avslutat april 2021)
 • Protokoll Extrastämma 2020
 • Demontering av automatiska dörröppnare
  • Tormax Automatic AB har monterat ner automatiska öppnare vid de inre portarna i alla uppgångar. En elektriker kommer att göra en avinstallation och dra elledningarna som de skall vara.
 • Trapphusrenovering
  • Trapphusrenovering har påbörjats onsdagen den 7:e oktober 2020. Den inre porten samt den värmeanläggning som sitter i taket mellan inre och yttre porten i alla tre uppgångarna har plockats bort.
 • OVK (Obligatorisk Ventilation Kontroll)
  • OVK är genomförd men det återstår ett antal åtgärder som skall genomföras under hösten 2020.
 • Radonmätningen
  • Radonmätningen är genomförd och resultatet är godkänt utan anmärkning under 2020.
 • Översyn av garageavtal
  • Översyn och samordning av garageavtal pågår under hösten 2020.

Träffar: 291