Prat om ekonomi

Du har säkert hört nyheterna om skyhöga priser, skenande räntor, rasande bostadspriser och ökande boendekostnader. Några menar att bostadsrättsföreningar måste kraftigt höja sina avgifter för att överleva.

Så här arbetar styrelsen för Skytten 3:

Vid våra månatliga möten går vi genom ekonomin på kontonivå och analyserar avvikelser och problem för att åtgärda och förebygga dessa.

Vi har lagt om alla våra lån och vi har bra ränteläge. Våra lån är på korta och långa bindningstider för att minska risker. Vi amorterar två av lånen för att få utrymme i framtiden om det skulle behövas.

Vi går löpande genom alla avtal och har skrivit om flera till betydligt lägre kostnad men till samma innehåll. Omförhandling av avtal pågår kontinuerligt.

El- och värmekostnaden är den största kostnaden i en förening. Utöver att införa Individuell mätning och debitering av el jobbar vi vidare med flera projekt vad gäller energianvändning och -effektivisering.

Vi börjar budgetarbetet för 2023 i mitten-slutet på oktober. Som underlag har vi årets resultat per sista september, aviseringar om prishöjningar, prognos för inflation och räntor för 2023 samt vår långsiktiga underhållsplan. Det är detta väldigt omfattande arbete som bestämmer om vi behöver höja avgifter eller inte. Vi gör inte panikåtgärder utifrån rykten eller spekulationer. Vi baserar våra beslut på fakta, vad vi skall göra i vår förening och hur vi gör det på bästa sätt. Vi arbetar systematiskt och på lång sikt.

Träffar: 74

Comments are closed.