Historik

Sedan föreningen registrerades 2000 har ett antal större renoveringar gjorts för att förbättra boendemiljön och – funktionaliteten.

Avfall
2014: Miljövänlig avfallshantering med sopsortering i olika skåp för olika typer av avfall.

Balkonger
2005: Renovering i samband fasadrenoveringen.

Fasad
2005: Renovering av fastigheten. Huset putsades om med samma kulör som huset hade när det byggdes 1962.

Fiber
2020: Indragning av fiber till samtliga lägenheter och lokaler. Leverantör: Stockholms Stadsnät. Avgiften för fiber ingår i årliga avgiften och debiteras månadsvis.

Fönster
2019: Byte till nya energieffektiva fönster som samtidigt minskar drag och buller.

2005: Målning av alla fönster, byte till nya droppbleck samt inklädning av bottenkarmmed kopparplåt.

Hissar
2019: Renovering av hiss och byte av styrsystem hissarna i B- och C-porten.

2015: Renovering av hiss och byte av styrsystem hiss i portgång C.

Portar och passersystem
2021: Portar och passersystem byttes ut. I samband med detta drogs elledningarna i entréerna om.

Radon
2020: Radonmätningen är genomfördes och resultatet är godkänt utan anmärkning. Mätningar görs regelbundet enligt lagkraven. 

Stammar
2009: Reling av alla badrums-/köksstammar. Leverantören är Proline AB, http://www.proline.se/.

2021: Regelbundna genomspolningar av stammar görs enligt föreningens långsiktiga Underhållsplanen och den senaste gjordes detta år.

Tak
2018: Översyn och underhåll av taket.

2017: Åtgärder för taksäkerhet enligt Boverkets regler för att skydda mot fall vid arbete, tillträde och förflyttning på tak.

2010: Tätning av alla genomförningar via råspont,övergångar eternitplattor/kopparplåt samt lagning/tätning eternitplattor.

Genomgång av koppartaket renovering/svetsning av alla kopparfalsar.

Trapphus/källarplan
2021: Målning av trapphus, hissar och källare.

2015: Byte av alla belysningsarmaturer mot LED-armatur, med lågenergiläge och rörelsesensor för påslag av full belysning.

Tvättstuga 
2022: Reparationer och byte av delar på tvättmaskin och torktumlare

2021: Målning av tvättstuga. Nytt bokningssystem i samband med byte av passagesystem.

2016 : Installation av en ny torktumlare (Miele).

2010: Renovering – två nya tvättmaskiner av fabrikat Miele ersätter de gamla samt installation av ett nytt torkskåp.

Undercentral
2011: Gamla undercentralen byts ut mot en ny modern anläggning från Schneider Electronics.

I samband med detta arbete byttes även alla radiatorventiler ut mot nya samt att alla lägenheter/rum.

Utemiljö
2017: Uppdatering av uteplatser, nya blomlådor, nya buskar och växter.

Ventilation/värme
2020-2021: OVK genomförd. Åtgärder utifrån rapport från entreprenören har genomförts.

2011: Byte av alla radiatorventiler till nya i alla lägenheter/rum.

Kontroll och rengöring av alla ventilationskanaler gällande täthet/funktion.

Byte av alla fläktmotorer på vinden till nya moderna och energisnåla enheter.

OVK-kontroller genomförs enligt föreningens långsiktiga Underhållsplan.

Träffar: 398