Historik

Sedan föreningen registrerades 2000 har ett antal större renoveringar gjorts för att förbättra boendemiljön och – funktionaliteten.

Avfall

2014: Miljövänlig avfallshantering med sopsortering i olika skåp för olika typer av avfall.

Balkonger

2005: Renovering i samband fasadrenoveringen.

Fasad

2005: Renovering av fastigheten. Huset putsades om med samma kulör som huset hade när det byggdes 1962.

Bredband/Fiber

2020: Indragning av fiber till samtliga lägenheter och lokaler. Leverantör: Stockholms Stadsnät. Avgiften för fiber (200/200) ingår i årliga avgiften och debiteras månadsvis. Valmöjlighet för 1000/1000 finns för en extra kostnad.

Fönster

2019: Byte till nya energieffektiva fönster som samtidigt minskar drag och buller.
2005: Målning av alla fönster, byte till nya droppbleck samt inklädning av bottenkarmmed kopparplåt.

Hissar

2019: Renovering av hiss och byte av styrsystem hissarna i B- och C-porten.
2015: Renovering av hiss och byte av styrsystem hiss i portgång C.

Portar och passersystem

2021: Portar och passersystem byttes ut. I samband med detta drogs elledningarna i entréerna om.

Radon

2020: Radonmätningen är genomfördes och resultatet är godkänt utan anmärkning. Mätningar görs regelbundet enligt lagkraven. 

Stammar

2009: Reling av alla badrums-/köksstammar. Leverantör är Proline AB (länk).
2021: Regelbundna genomspolningar av stammar görs enligt föreningens långsiktiga Underhållsplanen och den senaste gjordes detta år.

Tak

2018: Översyn och underhåll av taket.
2017: Åtgärder för taksäkerhet enligt Boverkets regler för att skydda mot fall vid arbete, tillträde och förflyttning på tak.
2010: Tätning av alla genomförningar via råspont,övergångar eternitplattor/kopparplåt samt lagning/tätning eternitplattor.
Genomgång av koppartaket renovering/svetsning av alla kopparfalsar.

Trapphus/källarplan

2021: Målning av trapphus, hissar och källare.
2015: Byte av alla belysningsarmaturer mot LED-armatur, med lågenergiläge och rörelsesensor för påslag av full belysning.

Tvättstuga

2022: Reparationer och byte av delar på tvättmaskin och torktumlare
2021: Målning av tvättstuga. Nytt bokningssystem i samband med byte av passagesystem.
2016: Installation av en ny torktumlare (Miele).
2010: Renovering – två nya tvättmaskiner av fabrikat Miele ersätter de gamla samt installation av ett nytt torkskåp.

Undercentral

2011: Gamla undercentralen byts ut mot en ny modern anläggning från Schneider Electronics.
I samband med detta arbete byttes även alla radiatorventiler ut mot nya samt att alla lägenheter/rum.

Utemiljö

2017: Uppdatering av uteplatser, nya blomlådor, nya buskar och växter.

Ventilation/värme

2020-2021: OVK genomförd. Åtgärder utifrån rapport från entreprenören har genomförts.
2011: Byte av alla radiatorventiler till nya i alla lägenheter/rum.
Kontroll och rengöring av alla ventilationskanaler gällande täthet/funktion.
Byte av alla fläktmotorer på vinden till nya moderna och energisnåla enheter.
OVK-kontroller genomförs enligt föreningens långsiktiga Underhållsplan.