Fastighetsförsäkring

Vår fastighet är försäkrad av
Brandkontoret
Mynttorget 4
Box 2196
103 15 Stockholm
Telefon 08-545 286 00
Telefax 08-791 00 41
info@brandkontoret.se
Kontaktperson är Bo Larsson

Hemförsäkring
Som bostadsrättshavare måste du teckna din egen hemförsäkring. Du måste också teckna en tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

Träffar: 198