Markarbeten på baksidan av vår fastighet

På tisdag – den 6 september – påbörjas markarbeten på baksidan av vår fastighet. Entreprenören heter Svea Park. Vi kommer att skrapa bort den befintliga ytan och lägga på en ny. Vi kommer också att ta bort växter som inte skall vara kvar och plantera nya. Vi har även planer på att bygga en pergola. Boende som har p-platser på baksidan kommer behöva flytta sina bilar. De blir separat aviserade om detta. Följande sker under denna vecka och vecka 36:

Söndagen den 4 september: utemöblerna har tagits undan.

Måndagen den 5 september: dagiset plockar under sina saker.

Tisdagen den 6 september: förberedelserna påbörjas av Svea Park. Tre stycken p-platser på baksidan skall tömmas eftersom grävmaskinen behöver utrymmet. De som har dessa tre platser är informerade.

Onsdagen den 7 september: markarbetena påbörjas. Grävarbetet beräknas pågå onsdag – fredag och under denna tid skall p-platserna vara tomma. Dagiset kommer inte kunna vistas på baksidan under veckan som markarbetena pågår.

Lördagen den 10 september: p-platserna är tillgängliga under helgen

Måndagen den 12 september: arbetet fortsätter och avslutas under dagen.

Styrelsen är medveten om att detta orsakar en del besvär för de som har sina parkeringsplatser på baksidan. Styrelsen är mycket angelägen att utveckla vår utemiljö så att den tilltalar våra boende och att vi alla kan använda båda våra uteplatser på fram- och baksidan. Det är viktigt att vi gör alla markarbetena och planteringarna under hösten, då kan vi alla njuta av en ny uteplats till våren och sommaren.

Har du frågor, mejla till styrelsen på brfadmin@skytten3.se

Träffar: 34

Comments are closed.