Årsstämma 2021

Årsstämma hålls tisdagen den 25:e maj klockan 19.00

 1. Årsstämman är en hybridstämma.
  • Medlemmen kan delta fysiskt genom att närvara vid mötet i matsalen på Skytteholmskolan eller
  • Medlemmen kan delta digitalt genom Google Meet.
 2. Årsstämman hålls enligt gällande restriktioner. Deltagarna skall sitta minst en meter från varandra.
 3. Vi kommer inte att servera mat eller dryck.
 4. Kallelse med dagordning delas ut i början på vecka 19.
 5. En medlem kan ge fullmakt till en annan person att företräda medlemmen. Detta gäller både för fysiskt möte och digitalt deltagande. Blankett för fullmakt finns nedan. Fullmakten kan lämnas till styrelsens brevlåda vid tvättstugan. En påskriven, inscannad fullmakt kan mejlas till brfadmin@skytten3.se. Fullmakten skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 23:e maj. Fullmaktstagaren skall vara beredd på att kunna identifiera sig med id-kort eller annan legitimation.
 6. Länk till årsstämman https://meet.google.com/zwi-zfvn-ptz Observera att du kan ansluta dig till det digitala mötet from 18:55 tom  19:05, därefter stängs möjligheten att ansluta digitalt.
 7. Föreningens medlemslista används som röstlängd vid årsstämman.
 8. Årsredovisning 2020 finns att läsa nedan.
 9. Årsstämman beräknas vara ca 40 minuter.
 10. Husmöte kan inte hållas på grund av restriktioner. Frågor till styrelsen kan mejlas till brfadmin@skytten3.se eller lämnas till styrelsens brevlåda vid tvättstugan. Svaren från styrelsen publiceras på hemsidan.

Årsredovisning för 2020: Årsredovisningar och protokoll

Fullmakt årsstämma 2021: Fullmakt-arsstamma-2021.pdf

Träffar: 22

Comments are closed.